Menu pomocnicze
Jesień

Projekt współfinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu

Tytuł projektu:

Ochrona terenów zielonych -  warsztaty ekologiczne dla uczniów Zespołu Szkół Rolniczych w Namysłowie

Nr umowy:
32/2011/G-37/EE-EE/D
Wartość:

Wartość całkowita:

Kwota
dotacji:

Wkład
 własny:

29 494,00
14 400,00
15 094,00

Planowany okres realizacji:

 
12.09.2011 r.18.11.2011 r.
Cele projektu:

Cele zadania dla bezpośrednich odbiorców projektu (uczniów Zespołu Szkół Rolniczych):

1) wzrost świadomości ekologicznej młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem:

§         zależności pomiędzy rozwojem gospodarczym a ochroną środowiska,

§          wartości terenów zielonych w strukturze miast,

§         roli terenów zielonych (jako przestrzeni publicznej) w kształtowaniu krajobrazu, a także ich funkcji rekreacyjnych i zdrowotnych

2)      wzrost wiedzy z zakresu:

  • prawidłowego projektowania ładu przestrzennego z uwzględnieniem terenów zielonych.
  • podniesienie umiejętności urządzania terenów zielonych
  • wzrost wiedzy z zakresu ochrony konserwatorskiej zabytkowych terenów zielonych

Cele zadania dla pośrednich odbiorców projektu (pacjentów szpitala w Namysłowie):

·         pozyskanie czystego i przyjaznego otoczenie szpitala w Namysłowie

·         prawidłowe ukształtowanie terenu parku zabytkowego

Rzeczowy zakres projektu:

 

Planowanymi efektami rzeczowymi projektu będą:

·         opracowanie i wdrożenie programu aktywnej edukacji ekologicznej / kampanii informacyjno-promocyjnej

·         realizacja działań o charakterze edukacyjnym – 60 godz.,

·         liczba osób objętych wsparciem – 50 osób 

Szerszych informacji nt. projektu udziela:

Wioletta Socha-Kompała

Stanowisko:
Telefon:
E-mail:
Fax:

Inspektor ds. funduszy unijnych

077 4103 695

wew.206
 
centrum@namyslow.pl
 

077 4103 922

 

 

Opublikował(a):  Data publikacji: 10-10-2011 10:49
Przewiń do góry