Menu pomocnicze
WIOSNA

UE.png

Tytuł projektu

Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej     w systemie kształcenia zdalnego.

  Nr umowy o powierzeniu grantu

1749/2020

Wartość projektu

Wartość całkowita

Wartość dofinansowania

Wkład własny Powiatu Namysłowskiego

79 810,00 zł

79 810,00 zł

0,00 zł

Cel projektu

Celem projektu jest wyposażenie uczniów oraz nauczycieli w sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem  niezbędny do uczestniczenia w procesie zdalnej edukacji w stanie epidemii.

Zakres rzeczowy projektu

Zakup 27 laptopów z oprogramowaniem dla szkół z terenu Powiatu Namysłowskiego ( Zespół Szkół Rolniczych – 7 komputerów, Zespół Szkół Mechanicznych 8 komputerów
I Liceum Ogólnokształcące- 7 komputerów, Zespół Szkół Specjalnych – 5 komputerów)

Szerszych informacji nt. przedmiotowego projektu udziela

Sławomir Hinborch

Stanowisko

Telefon

E-mail

Fax

Naczelnik Wydziału Edukacji Kultury i Sportu

0 774103 695 wew. 115

woik@namyslow.pl

0 774103 922

Działanie jest finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa

na lata 2014-2020.

 

Opublikował(a): Bartosz Podgórski Data publikacji: 28-04-2020 15:48 Modyfikował(a): Bartosz Podgórski Data modyfikacji: 28-04-2020 16:32
Przewiń do góry