Menu pomocnicze
WIOSNA

nagłówekRPO.jpeg

Tytuł projektu:
 
Ochrona powietrza poprzez termomodernizację placówek oświatowych w Powiecie Namysłowskim
Nr projektu:
 
WND-RPOP.04.03.00-16-023/10
Nr umowy:
 
WND-RPOP.04.03.00-16-023/10
Program współfinansujący:
 
Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Opolskiego na lata 2007 – 2013
Wartość:
 
Wartość całkowita:
 
Kwota
dotacji:
Wkład
 własny:
3 591 660,61 zł
2 860 236,44 zł

731 424,17 zł

Planowany okres realizacji:
 
2009 – 2011
Cele projektu:
 
- poprawa jakości powietrza poprzez ograniczenie emisji pyłów i gazów,
- racjonalizacja gospodarki cieplnej w publicznych placówkach oświatowych,
- zwiększenie efektywności energetycznej infrastruktury publicznej,
- zmniejszenie strat ciepła na etapie jego przesyłu i wykorzystania.
Rzeczowy zakres projektu:
 
7 budynków objętych termomodernizacją:
budynek główny Zespołu Szkół Mechanicznych w Namysłowie:
- docieplenie ścian zewnętrznych i stropodachu,
- wymiana okien i drzwi,
- montaż instalacji solarnej;
budynek główny I Liceum Ogólnokształcącego w Namysłowie:
- docieplenie ścian zewnętrznych i stropodachu,
- wymiana drzwi i okien,
- modernizacja instalacji c.w.u., c.o. montaż instalacji solarnej;
budynek główny Zespołu Szkół Rolniczych w Namysłowie:
- docieplenie stropodachu i ścian zewnętrznych,
- wymiana okien i drzwi,
- montaż instalacji solarnej wraz z instalacją c.w.u. i c.o.;
sala gimnastyczna przy I LO w Namysłowie:
- docieplenie stropodachu budynku i ścian zewnętrznych,
- wymiana okien i drzwi,
- montaż instalacji solarnej, modernizacja instalacji c.o.;
sala gimnastyczna przy ul. Dubois 19 w Namysłowie:
- docieplenie ścian zewnętrznych i stropodachu,
- wymiana drzwi i okien,
- montaż instalacji c.w.u., c.o. wraz z bateriami kolektorów słonecznych;
internat przy Zespole Szkół Rolniczych w Namysłowie:
- docieplenie stropodachu i ścian zewnętrznych,
- wymiana okien,
- modernizacja instalacji c.w.u. i c.o. wraz z montażem baterii kolektorów słonecznych;
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Namysłowie:
- docieplenie stropodachu i ścian zewnętrznych,
- wymiana świetlików dachowych, okien, drzwi wejściowych i bram wjazdowych,
- modernizacja instalacji c.o.
Szerszych informacji nt. projektu udziela:
 
Wioletta Socha – Kompała
Stanowisko:
 
Telefon:
E-mail:
Fax:
Kierownik Wydziału Promocji i Rozwoju
077 4103 695
wew.206
centrum@namyslow.pl
 
077 4103 922
 
 
Opublikował(a):  Data publikacji: 10-10-2011 10:42
Przewiń do góry