Menu pomocnicze
Zimowy pejzaż

 Rysunek234.jpeg

Tytuł projektu:
Lepsza Szkoła Zawodowa-Lepszym Jutrem II
Nr projektu:
POKL.09.02.00-16-016/10
Nr umowy:
 
Program współfinansujący:
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Wartość:
Wartość całkowita:
Kwota
dotacji:
Wkład
 własny:
693 890,00 zł
605 419,02 zł
88 470,98 zł
Planowany okres realizacji:
2011-2012
Cele projektu:
Cele ogólnymprzedmiotowego projektu jest wzmocnienie atrakcyjności szkół Powiatu Namysłowskiego (Zespół Szkół Rolniczych oraz Zespół Szkół Mechanicznych) oraz podniesienie jakości oferty edukacyjnej szkół prowadzących kształcenie zawodowe służące podniesieniu zdolności uczniów do przyszłego zatrudnienia.
Cele szczegółowe to:
·          współpraca szkoły z pracodawcami przez wykorzystanie do kształcenia zawodowego bazy pracodawców
·          organizowanie praktycznej nauki zawodu i zajęć praktycznych z wykorzystaniem najnowszych technik i technologii
·          wzrost konkurencyjności absolwentów szkół zawodowych z terenu Powiatu Namysłowskiego
·          modernizacja oferty kształcenia zawodowego i dostosowanie jej do potrzeb lokalnego i regionalnego rynku pracy
  • wprowadzenie nowatorskich wzorcowych metod dydaktycznych na zajęciach pozalekcyjnych- metoda symulacji
Rzeczowy zakres projektu:
Działania podjęte w projekcie zostały podzielone na 2 komponenty:
·          komponent 1 dla Zespołu Szkół Mechanicznych, komponent 2 dla Zespołu Szkół Rolniczych
KOMPONENT DLA ZESPOŁU SZKÓŁ MECHANICZNYCH
Dyżury i zajęcia grupowe, dodatkowe zajęcia pozalekcyjne ICT i przedsiębiorczość ( kasy fiskalne, zajęcia w firmie symulacyjnej program CNC), modernizacja kształcenia zawodowego i wyposażenie szkoły w nowoczesne pomoce i materiały dydaktyczne, współpraca szkoły z przedsiębiorstwami, dodatkowe zajęcia specjalistyczne- kursy ( kurs wózków widłowych, spawania, barmański, kelnerski, baristerki, koparko-ładowarki, prawo jazdy kat.B, wizażu), praktyki zawodowe
KOMPONENT DLA ZESPOŁU SZKÓŁ ROLNICZYCH
Dyżury i zajęcia grupowe, dodatkowe zajęcia pozalekcyjne ICT i przedsiębiorczość ( kasy fiskalne, tworzenie i obsługa baz danych, wspomaganie komputerowe, sieci komputerowe),  modernizacja kształcenia zawodowego i wyposażenie szkoły w nowoczesne pomoce i materiały dydaktyczne,  dodatkowe zajęcia specjalistyczne- kursy ( kurs wózków widłowych, spawania, barmański, baristerki, prawo jazdy kat. B, obsługa kombajnu, florystyka i bukieciarstwo, kurs pilotów wycieczek), praktyki zawodowe
Szerszych informacji nt. projektu udziela:
Anna Wołoszczuk
Stanowisko:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Podinspektor ds. koordynacji projektów i promocji
77 4103 695
wew.207
 
turystyka@namyslow.pl
 
77 4103 922
 

 

Rysunek11.jpeg

Opublikował(a):  Data publikacji: 10-10-2011 10:40
Przewiń do góry