Menu pomocnicze
słoneczniki
1 prow.jpeg 2 prow.jpeg
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
Europa inwestująca w obszary wiejskie
 
Tytuł projektu:
Zagospodarowanie poscaleniowe we wsi Dąbrowa
Nr decyzji:
 
00001-6905-UM0800005/11
Program współfinansujący:
 
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Wartość:
Wartość całkowita:
 
Kwota
dotacji:
Wkład
 własny:
4 666 269,61 zł
3 806 804,55 zł
859 465, 06 zł
Planowany okres realizacji:
 
07. 2011- 06. 2012
Cele projektu:
Celem przedmiotowej operacji jest przeprowadzenie prac dotyczących zagospodarowania przestrzeni produkcyjnej na obszarze poscaleniowym w obrębie wsi Dąbrowa ( gmina Świerczów, Powiat Namysłowski ). Ich podstawowym zadaniem jest poprawa warunków gospodarowania.
Rzeczowy zakres projektu:
- przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych o łącznej długości 7,1620 km
- wykonanie rowów przydrożnych i przepustów drogowych
 - rozbiórka drogi dojazdowej do gruntów rolnych
 - wykonanie odbudowy i konserwacji rowów melioracji szczegółowej oraz zdrenowanie najbardziej
podmokłych pól.
- zakładanie nowych zadrzewień tworzących aleje owocowe zlokalizowanych w pasach drogowych
Szerszych informacji nt. projektu udziela:
Wioletta Socha – Kompała
Stanowisko:
 
Telefon:
E-mail:
Fax:
Kierownik Wydziału Promocji i Rozwoju
77 4103 695
wew.206
centrum@namyslow.pl
 
77 4103 922

 

Opublikował(a):  Data publikacji: 10-10-2011 10:16
Przewiń do góry