Wersja dla słabowidzących
Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -

„Kształcimy fachowców na lokalny rynek pracy”

Projekt Powiatu Namysłowskiego „Kształcimy fachowców na lokalny rynek pracy” przeszedł pozytywnie etap merytoryczny!!
Projekt „Kształcimy fachowców na lokalny rynek pracy” skierowany jest do uczniów szkół o profilu zawodowym z obszaru Powiatu Namysłowskiego, nauczycieli oraz pracodawców.
Przedmiotem projektu będzie m.in.
- organizacja i przeprowadzanie staży zawodowych,
- organizacja kursów zawodowych,
- podnoszenie kompetencji nauczycieli kształcenia zawodowego (kursy, szkolenia).
Ponadto projekt obejmie zakup nowoczesnych pomocy dydaktycznych oraz doposażenie pracowni zawodowych w wysokiej jakości jednostki sprzętu. Przewidziano np. zakup sprzętu gastronomicznego, doposażenie pracowni samochodowej oraz fotowoltaicznej.

Całkowita wartość projektu: 1 244 004,00 zł
Czas realizacji: 01.06.2020 r. – 01.06.2022 r.

grafika.jpeg
RPO+OP+EFS.jpeg