Menu pomocnicze
WIOSNA

Rząd od 20 marca 2020 roku aż do odwołania wprowadził w Polsce stan epidemii w związku zakażeniami wirusem SARS-CoV-2. Rozporządzenie ministra zdrowie wprowadza szereg nowych uprawnień oraz ograniczeń m.in. w przemieszczaniu się ludności.

wprowadzono stan epidemii.jpeg

Rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii mówi m.in. o tym, że:

  1. Od piątku nie można koleją przekraczać granicy z Polską.
  2. Osoba, która przekracza granicę musi przekazać funkcjonariuszowi straży granicznej informacje o adresie, gdzie będzie przebywać podczas odbywania 14-dniowej, obowiązkowej kwarantanny. Dodatkowo też zobowiązana jest podać numer telefonu, pod którym można się z nią skontaktować. Informacje te przekazuje się do systemu teleinformatycznego, a wypełnione przez podróżujących karty lokacyjne wojewodom. Ponadto udostępnia się je m.in. Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Narodowemu Funduszowi Zdrowia, Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych, Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, wojewodom, policji.
  3. Ponadto w rozporządzeniu wprowadzono zakaz wywozu i zbywania poza granice Polski respiratorów oraz kardiomonitorów, a przedsiębiorca, który ma zamiar wywieźć lub zbyć takie produkty jak: gogle ochronne, kombinezony typu TYVEK, maski typu FFP2/FFP3, maseczki chirurgiczne, ochraniacze na buty, rękawiczki lateksowe, nitrylowe, środki do dezynfekcji rąk, powierzchni i pomieszczeń ma obowiązek powiadomić o tym wojewodę. Wojewoda z kolei może złożyć wniosek do premiera zakazujący tego.
  4. Równocześnie rozporządzenie nakłada w okresie stanu epidemii pewne ograniczenia na niektóre instytucje i zakłady pracy. Zakazano np. przedsiębiorcom prowadzenia działalności polegającej m.in. na przygotowywaniu i podawaniu posiłków i napojów (z wyłączeniem usług na wynos i z dowozem), a także związanej z organizacją, promocją lub zarządzaniem imprezami (np. targi, wystawy, kongresy, konferencje, spotkania).
  5. Wprowadzono także zakaz działalności związanej ze sportem, rozrywkowej i rekreacyjnej, w szczególności polegającej na prowadzeniu miejsc spotkań, klubów, w tym klubów tanecznych i klubów nocnych oraz basenów, kin, siłowni i klubów fitness.
  6. Zakazowi podlega też działalność bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostałej działalności związanej z kulturą. Zamknięto na ten czas również uzdrowiska.
  7. Rozporządzenie zakłada też czasowe ograniczenie "sprawowania kultu religijnego w miejscach publicznych, w tym w budynkach i innych obiektach kultu religijnego".
  8. W obiektach handlowych powyżej 2000 m kw. ograniczono handel detaliczny wyrobami tekstylnymi, odzieżą, obuwiem i wyrobami skórzanymi, meblami i sprzętem oświetleniowym, sprzętem radiowo-telewizyjnym lub sprzętem gospodarstwa domowego, artykułami piśmiennymi i księgarskimi oraz prowadzenia działalności gastronomicznej i rozrywkowej. Zezwolono, by otwarte w centrach handlowych były sklepy spożywcze, drogerie, apteki, prowadzono sprzedaż gazet, artykułów budowlanych i remontowych.
  9. Na czas trwania stanu epidemii obowiązuje nakaz dotyczący udostępnienia nieruchomości, lokali i terenów przewidzianych planami przeciwepidemicznymi.

Poniżej zamieszczamy tekst rozporządzenia:

Opublikował(a): Barbara Jarmuszewska Data publikacji: 23-03-2020 10:29 Modyfikował(a): Barbara Jarmuszewska Data modyfikacji: 23-03-2020 10:44
Przewiń do góry