Menu pomocnicze
WIOSNA
ksiazeczka-wojskowa www.jpeg

Czas trwania kwalifikacji wojskowej w 2020 roku na terytorium RP ustalony został na  okres od  3 lutego do 30 kwietnia 2020 r.          

Zgodnie z w/w rozporządzeniem do stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywa się:
1) mężczyzn urodzonych w 2001r.;

2) mężczyzn urodzonych w latach 1996 - 2000, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;

3) osoby urodzone w latach 1999 - 2000, które:

a) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,

b) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły wnioski o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;

4)  kobiety urodzone w latach 1996-2001, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2019/2020 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych, albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków, o których mowa w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz.U. poz. 944);

5) osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Osoba stawiająca się do kwalifikacji wojskowej powinna mieć ze sobą n/w dokumenty:

  • dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości;
  • dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się do kwalifikacji wojskowej, jeśli stawienie się do kwalifikacji wojskowej w terminie określonym w wezwaniu nie było możliwe;
  • aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm, bez nakrycia głowy;
  • dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe;
  • dokumentację medyczną (w przypadku jej posiadania) - w celu przedstawienia jej powiatowej komisji lekarskiej.

Podstawa prawna:

1. Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 października 2019r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2020 roku (Dz. U. z 2019r., poz. 1981);

2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 listopada 2009 roku w sprawie kwalifikacji wojskowej (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1980).

Opracowała na podstawie obowiązujących przepisów prawnych –
Halina Dzidowska - Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obywatelskich

 

Opublikował(a): Barbara Jarmuszewska Data publikacji: 25-11-2019 09:21 Modyfikował(a): Barbara Jarmuszewska Data modyfikacji: 25-11-2019 12:38
Przewiń do góry