Menu pomocnicze
Jesień
DSC_0143.jpeg

W dniu 27 września w Urzędzie Miejskim w Namysłowie przedstawiciele opolskich powiatów oraz gmin podpisali oficjalnie umowy gwarantujące im wsparcie z rządowego Funduszu Dróg Samorządowych odbierając  jednocześnie z rąk Wicewojewody Opolskiego Wioletty Porowskiej symboliczne czeki. W imieniu władz powiatu namysłowskiego umowy podpisali Starosta Namysłowski Konrad Gęsiarz oraz Wicestarosta Tomasz Wiciak. Przy podpisaniu umów obecni również byli Skarbnik Powiatu Namysłowskiego Katarzyna Parzonka oraz Członek Zarządu Powiatu Zbigniew Bratosiewicz.

DSC_0114.jpeg
 
DSC_0211.jpeg

Łącznie rekomendowano do dofinansowania w tym roku 5 zadań, z czego 4 umieszczono na listach podstawowych, a 1 zadanie umieszczono na liście rezerwowej. Zadanie, które zakwalifikowały się to:

1. Przebudowa drogi-budowa ścieżki rowerowej przy DP 1125 O na odcinku Lubska-Dębnik. Długość odcinka do przebudowy – 998 mb, długość ścieżki rowerowej – 678,5 mb.

W zakres robót w trakcie budowy wchodzi: wykonanie warstwy wiążącej ścieżki z mieszanki mineralno-asfaltowej, wykonanie warstwy ścieralnej jezdni z mieszanki bitumicznej z jej poszerzeniem, wykonanie zatoki autobusowej oraz odcinka chodnika w m. Dębnik, montaż elementów BRD wraz z oznakowaniem poziomym grubowarstwowym.

2. Przebudowa drogi – budowa ścieżki rowerowej przy DP 1102 O na odcinku Józefków-Objazda. Długość ścieżki rowerowej – 840 mb.

W zakres robót w trakcie budowy wchodzi: wykonanie warstwy wiążącej ścieżki z mieszanki mineralno-asfaltowej,  wykonanie warstwy ścieralnej jezdny z mieszanki bitumicznej z jej poszerzeniem, wykonanie zatoki autobusowej w m. Objazda, montaż elementów BRD wraz z oznakowaniem poziomym grubowarstwowym.

3. Remont drogi powiatowej DP 1111 O w m. Woskowice Górne. Długość remontowanej drogi – 1.117,00 m.

W zakres robót w trakcie budowy wchodzi: wykonanie warstwy ścieralnej jezdni z mieszanki bitumicznej, montaż elementów BRD wraz z oznakowaniem poziomym grubowarstwowym, wykonanie remontu zatoki autobusowej w m. Woskowice Górnej, konserwacja rowów przydrożnych, wykonanie pobocza tłuczniowego.

4. Remont drogi powiatowej DP 1140 O na odcinku Gola-Bąkowice. Długość remontowanej drogi wynosi 1.700,00 m.

W zakres robót w trakcie budowy wchodzi: wykonanie warstwy ścieralnej jezdni z mieszanki bitumicznej, montaż elementów BRD wraz z oznakowaniem poziomym, grubowarstwowym, wykonanie remontu odcinka chodnika przy szkole w m. Bąkowice, konserwacja rowów przydrożnych.

Łączna kwota środków Funduszu przewidziana na dofinansowanie zadań z list podstawowych dla Powiatu Namysłowskiego to 2 401 475,00 zł, zadeklarowany wkład środków własnych to kolejne 2 401 475,33 zł.

Barbara Jarmuszewska

Opublikował(a): Barbara Jarmuszewska Data publikacji: 30-09-2019 11:57 Modyfikował(a): Barbara Jarmuszewska Data modyfikacji: 30-09-2019 14:32
Przewiń do góry