Menu pomocnicze
WIOSNA

Na podstawie art. 15 ust. 2d Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm). zapraszam osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy do prac w komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie prowadzenia przez organizację pozarządową, prowadzącą działalność pożytku publicznego, punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w powiecie namysłowskim w 2020 roku.

Termin zgłaszania kandydatów upływa 22 października 2019 r.

Załączniki:

1. PDFZaproszenie_1.pdf (1,07MB)

2. PDFFormularz_1.pdf (742,56KB)

Opublikował(a): Robert Kupniewski Data publikacji: 26-09-2019 12:32 Modyfikował(a): Bartosz Podgórski Data modyfikacji: 03-10-2019 09:47
Przewiń do góry