Wersja dla słabowidzących
Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -

80. rocznica Wybuchu II Wojny Światowej i 39. rocznica Postawania NSZZ "Solidarność""