Menu pomocnicze
Zimowy pejzaż

DSC08792.jpegPołożenie:  ul. Norwida, ul.Staromiejska
Dojazd: od ul. Konpnickiej i ul. Staromiejskiej
Powierzchnie działek:  patrz ogłoszenia:przetarg  przygotwania
Numery działek: 437/268, 437/287 - przetarg 437/305-przygotowania
 

Księga wieczysta numer: 50357 (bez obciażeń)
Uzbrojenie: patrz ogłoszenia: przetarg  przygotwania

Cena:kliknij po więcej informacji: przetarg  przygotwania


OPIS:

Zarząd Powiatu Namysłowskiego informuje, że w dniu 18 grudnia  2007 r. podjął uchwałę Nr 28/152/2007 w sprawie przygotowania do sprzedaży nieruchomości położonej w Namysłowie przy ul. Norwida (działka budowlana nr 437/305).
Uchwała w pełnym brzmieniu została zamieszczona na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego oraz na stronie internetowej Powiatu Namysłowskiego www.namyslow.pl , na okres 21 dni tj. od dnia 20.12.2007 r. do dnia 10.01.2008 r. Osobom wymienionym w art. 34, ust. 1, pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. z 2004 r. Dz. U. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości jeżeli zgłoszą wniosek do dnia 31.01.2008 r.

Zarząd Powiatu Namysłowskiego informuje, że w dniu 18 grudnia 2007 r. podjął uchwałę 28/154/2007 r. w sprawie ogłoszenia, organizacji i przeprowadzenia II publicznych przetargów ustnych nieograniczinych na sprzedaż nieruchomości położonych w Namysłowie przy ul. Norwida (działki budowlane nr 437/268 i 437/287)
Nieruchomości (działki budowlane) położone są w strefie peryferyjnej miasta, niezabudowanej i nieuzbrojonej. II linia zabudowy względem ul Norwida, sąsiedztwo zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i użytków rolnych. Działki nie uzbrojone, sieć uzbrojenia terenu w energię elektryczną, wodną, kanalizacyjną i gazową znajduje się w pasach drogowych ulic Norwida i Staromiejskiej. Sieć uzbrojenia terenu współfinansują przyszli właściciele nieruchomości. Drogi dojazdowe wytyczone w gruncie – nieurządzone. Działki nie zagospodarowane, nie ogrodzone, porośnięte trawą, teren płaski, rozłóg korzystny. Warunki geotechniczne narzucają zabudowę bez podpiwniczenia. Działki stanową pastwiska trwałe klasy IV oraz pastwiska trwałe klasy V (konieczność wyłączenia z produkcji rolnej). Przeznaczenie określone w planie zagospodarowania przestrzennego - Teren zabudowy podstawowy MN – przeznaczenie podstawowe teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej, bliźniaczej lub szeregowej o niskiej intensywności zabudowy (maksymalnie do 4 mieszkań w budynku). Nieruchomości posiadają urządzoną księgę wieczystą bez obciążeń nr 50357.

Dodatkowych informacji udziela Kierownik Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych Pani Maria Adamczyk   tel. 77/ 4103 695 wew. 209

Opublikował(a):  Data publikacji: 07-10-2011 15:24
Przewiń do góry