Menu pomocnicze
WIOSNA

Letnia rehabilitacja dzieci
ubezpieczonych rolników

 

W okresie wakacji 2019 r. KRUS Oddział Regionalny
w Opolu organizuje turnusy rehabilitacyjne dla dzieci, na których wypoczynek będzie połączony z programem rehabilitacji leczniczej w zakresie:

 

 • chorób układu oddechowego 
  w Szklarskiej Porębie w terminie 30.06-20.07.2019 r.
   
 • wad postawy i chorób układu ruchu 
  w Jedlcu w terminie 08.07-28.07.2019 r.
   

ZASADY KIEROWANIA I KWALIFIKOWANIA DZIECI NA TURNUS

 1. Przynajmniej jedno z rodziców (prawnych opiekunów) podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy. Jeżeli rolnik ubezpieczony jest na wniosek w pełnym zakresie- ubezpieczenie powinno trwać nieprzerwanie co najmniej rok.
 2. Wiek - dzieci urodzone w latach 2004-2012 (7-15 lat)
 3. Podstawą do skierowania jest wniosek o skierowanie na rehabilitację leczniczą - druk należy pobrać w Placówkach Terenowych, Oddziale Regionalnym KRUS lub ze strony internetowej KRUS www.krus.gov.pl - wypełniony przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza specjalistę w leczeniu którego pozostaje dziecko.

Do wniosku powinna zostać dołączona wypełniona dodatkowa informacja o stanie zdrowia dziecka jak i oświadczenie rodzica\ opiekuna prawnego zawierającą m.in. zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

 1. Pierwszeństwo w skierowaniu na turnusy rehabilitacyjne mają dzieci posiadające orzeczenie o niepełnosprawności.
   

Wnioski należy składać do 17 maja 2019 r.

Druki wniosków można pobrać u pracowników w sali obsługi interesantów.

Wszelkich dodatkowych informacji udzielają pracownicy Placówek Terenowych
i Oddziału Regionalnego KRUS w Opolu.

Opublikował(a): Bartosz Podgórski Data publikacji: 18-04-2019 12:35
Przewiń do góry