Menu pomocnicze
WIOSNA

Ogłoszenie o zamiarze udzielenia dotacji celowej na zadania z zakresu pomocy społecznej z pominięciem otwartego konkursu ofert

 

Starostwo Powiatowe 

Pl. Wolności 12A, 46-100 Namysłów

Tel. 077 410 36 95 / fax 077 410 39 22

http://www.namyslow.pl

e-mail: turystyka@namyslow.pl

 

Do Zarządu Powiatu Namysłowskiego wpłynął wniosek wraz z załączoną ofertą  dotyczącą powierzenia realizacji zadania publicznego:

Oferta - Związek Stowarzyszeń Bank Żywności w Opolu z siedzibą w Luboszycach ul. Czarnowąska  5A, 48-022 Luboszyce

O udzielenie dotacji mogą się starać organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 z dnia 24 kwietnia 2003r. ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450; zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 650, poz. 723 i poz. 1365 oraz z 2019 r. poz. 37).

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ww. ustawy w ciągu 7 dni od daty opublikowania można zgłosić uwagi dotyczące umieszczonych ofert w Biurze Pełnomocnika do spraw Organizacji Pozarządowych  Starostwa Powiatowego w Namysłowie pokój 117, tel. 077/410 36 95 wew. 116, e-mail: turystyka@namyslow.pl

PDFInformacja.pdf (466,00KB)

PDFOferta.pdf (183,13KB)

Opublikował(a): Bartosz Podgórski Data publikacji: 16-04-2019 08:41 Modyfikował(a): Bartosz Podgórski Data modyfikacji: 16-04-2019 08:48
Przewiń do góry