Menu pomocnicze
WIOSNA

Przypominając Namysłowski As Ekologii jest Plebiscytem Ekologicznym organizowany przez Zarząd Powiatu z inicjatywy ówczesnego Wicestarosty Namysłowskiego  Krzysztofa Żołnowskiego, który obecnie jest Wiceprzewodniczącym Rady Powiatu Namysłowskiego. Głównym celem tego  plebiscytu jest włączenie mieszkańców powiatu do aktywnego udziału w zapobieganiu degradacji środowiska naturalnego oraz podnoszenie wrażliwości na problemy dotyczące ekologii i ochrony środowiska.

O tym komu przyznawane są Namysłowskie Asy Ekologii decyduje Kapitula Plebiscytu
w składzie Krzysztof Żołnowski, Katarzyna Kucharska, Katarzyna Knaś, Dariusz Lipiński
i Tomasz Wiciak na podstawie zgłoszonych kandydatur.

Namysłowskie Asy Ekologi zostały wręczone przez Starostę Namysłowskiego Konrada Gęsiarza oraz Przewodniczącego  Kapituły  Krzysztofa Żołnowskiego, a nagrodzonymi zostali:

Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Pokoju ( Prezes Marian Pałaszczuk)

Koło PZW Namysłów od początku istnienia jest promotorem wędkarstwa proekologicznego, uznającego nadrzędność ochrony środowiska nad działalnością komercyjną. W trakcie swojej działalności wykonano szereg prac porządkowych na terenie zbiorników wodnych, które są w posiadaniu Koła w miejscowości Zieleniec.

Browar Namysłów Sp. z o.o. ( Dyrektor Bartłomiej Ochędzan)

Namysłowski As Ekologii przyznawany za wybudowanie nowoczesnej beztlenowo – tlenowej oczyszczalni ścieków, która zapewnia Browarowi Namysłów korzyści w postaci wysoce skutecznego systemu oczyszczania ścieków, połączonego z wydajnością energetyczną. Sprawdzone procesy beztlenowe zostały dobrane w celu osiągnięcia maksymalnej produkcji biogazu i jego przekształcenia w energię. Uzyskana energia zostaje wykorzystana do zasilania oczyszczalni ścieków, a tym samym obniżenia kosztów eksploatacji zakładu i poprawienia jego wpływ na środowisko naturalne.

Pan Zdzisław Bąk

Laureat jest promotorem pszczelarstwa proekologicznego oraz ochrony środowiska życia, rozmnażania pszczół i innych owadów zapylających, które są warunkiem zachowania ekosystemów i produkcji żywności. Od wielu lat aktywnie uczestniczy w tworzeniu stref nektarodajnych, które wzbogacają różnorodność roślinną terenu.

Pan Edward Szulakowski

Laureat jest jednym z inicjatorów powstania w Wilkowie Zalewu Ekologicznego. Działania te miały bardzo duży wpływ na zasiedlenie łowiska przez występujące w nim dotychczas lub występujące bardzo rzadko gatunki zwierzyny.

 

Marta Adamiec
Inspektor w Wydziale Organizacyjnym

Opublikował(a): Robert Kupniewski Data publikacji: 07-03-2019 08:22 Modyfikował(a): Robert Kupniewski Data modyfikacji: 07-03-2019 08:49
Przewiń do góry