Menu pomocnicze
WIOSNA

Rozwój gospodarczy, wzrost jakości życia Mieszkańców, silna pozycja Powiatu Namysłowskiego w regionie – to podstawowe cele jakie wyznaczył Starosta Namysłowski Konrad Gęsiarz w swoim expose, wygłoszonym podczas ostatniej sesji Rady Powiatu Namysłowskiego.

„Konieczne jest nadanie nowych impulsów, uwolnienie nowej energii – tak, żebyśmy lokalnie byli tym samorządem, który będzie liderował zachodzącym tu procesom i tym, który będzie kreował rozwiązania. Będziemy zachęcać naszych partnerów samorządowych do podjęcia współpracy na różnych płaszczyznach. Chciałbym, aby w otoczeniu zewnętrznym, wśród naszych partnerów, nazwa Powiat Namysłowski wywoływała jednoznaczne skojarzenia z wysokim poziomem merytorycznym, sprawnością działania i umiejętnością współdziałania, zaufaniem i pewnością w relacjach.” – mówił w swoim wystąpieniu Konrad Gęsiarz. Zapowiedział, że cele jakie chce osiągnąć będą realizowane w ramach  kluczowych obszarów tematycznych: infrastruktury drogowej, edukacji, środowiska, usług publicznych, promocji zewnętrznej i kwestiach związanych z nową perspektywą finansową Unii Europejskiej na lata 2021-2027.

Jednym z najistotniejszych obszarów, ze względu na funkcję jaką spełnia w sferze bezpieczeństwa, ale też dla rozwoju gospodarczego jest infrastruktura drogowa. W celu zwiększenia efektywności działań w tym zakresie, a także uspójnienia planów inwestycyjnych, zaprezentowana została idea powołania wspólnie z gminami wchodzącymi w skład Powiatu Namysłowskiego Paktu na rzecz bezpieczeństwa komunikacyjnego Mieszkańców. „Chciałbym, żebyśmy w tym zakresie sformalizowali pewne elementy współpracy - stworzyli 5 letni plan inwestycji drogowych, który będzie uwzględniał również potrzeby poszczególnych gmin, a także ustali ramy współpracy” – powiedział Starosta Namysłowski.

W swoim wystąpieniu Konrad Gęsiarz podkreślał, że w obszarze edukacji najważniejsze jest dążenie do ciągłego podnoszenia jakości kształcenia, bo tylko tym elementem można konkurować z innymi, okolicznymi placówkami. Dodał również, że szczególne znaczenie ma kształcenie specjalne. „Będę się starał, żeby zwłaszcza potrzeby dotyczące rozwiązań architektonicznych i lokalowych były na bieżąco realizowane. Będziemy również szukać środków zewnętrznych na ten cel. Chciałbym również  - myślę, że wspólnie z panią dyrektor – przeprowadzić kampanię informacyjną, która „odczaruje” wizerunek kształcenia specjalnego, pokaże jak bardzo się w ostatnim czasie zmieniło, jak wiele korzyści przynosi uczniom, ich rodzinom, a także nam wszystkim – ucząc wrażliwości na drugiego człowieka”. 

Jednym z priorytetów przedstawionych w expose były również kwestie związane z ochroną środowiska. Już w poprzednich latach zostały wykonane konkretne założenia infrastrukturalne dotyczące strategii niskoemisyjnych i efektywności energetycznej. Starosta Namysłowski zapowiedział kontynuowanie podobnych projektów oraz  to, co można wykonywać w  trybie ciągłym, czyli kształtowanie postaw proekologicznych i podnoszenie świadomości ekologicznej poprzez działania edukacyjne.

W zakresie usług publicznych Konrad Gęsiarz zapowiedział usprawnienie pracy Starostwa Powiatowego (m.in. dostosowanie godzin pracy urzędu do potrzeb Mieszkańców), cyfryzację usług, ulepszenie komunikacji z Mieszkańcami, inwestycje w infrastrukturę szpitala, a także kontynuację działań w ramach aktywnej polityki senioralnej i rodzinnej, a także włączenie się w działania w ramach programu Dostępność+, ułatwiające osobom z niepełnosprawnościami dostęp do instytucji i usług publicznych.

Za istotny element prorozwojowy uznana została promocja zewnętrzna. Starosta Namysłowski zapowiedział zwiększenie aktywności w związkach i zrzeszeniach samorządowych, ożywienie współpracy zagranicznej oraz udział w  targach i innych wydarzeniach dotyczących np. branży turystycznej. Pomysłem na promocję powiatu, jak również firm i instytucji, które na jego terenie działają jest planowane ustanowienie nagrody „Dobroczyńca roku”. Ma to być także okazja do wprowadzenia platformy wymiany doświadczeń z przedsiębiorcami, ale  przede wszystkim próba zwrócenia uwagi na istotne kwestie związane z realizacją celów solidarności społecznej, łączenia środowisk i uwrażliwienia na potrzeby osób ze szczególnymi potrzebami.

Kadencja 2018-2023 będzie czasem wyzwań związanych z wdrażaniem nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej. „Chcemy być do tego procesu dobrze przygotowani, będziemy aktywnie współtworzyć zapisy nowej strategii rozwoju województwa oraz konsultować zapisy powstającego Regionalnego Programu Operacyjnego dla naszego województwa. Tak jak do tej pory będziemy również efektywnie zabiegać o środki w ramach Subregionu Północnego Województwa Opolskiego. Przygotowane zostaną  założenia projektów wpisujących się w proponowane obszary wsparcia, będziemy również chcieli zgłosić projekt kluczowy dla naszego obszaru.” – zapowiedział Konrad Gęsiarz.

DSC_0751.jpeg

 

Opublikował(a): Barbara Jarmuszewska Data publikacji: 09-01-2019 10:52 Modyfikował(a): Barbara Jarmuszewska Data modyfikacji: 09-01-2019 11:04
Przewiń do góry