Menu pomocnicze
Zimowy pejzaż

Dla upamiętnienia 70-tej rocznicy Zespołowi Szkół Mechanicznych w Namysłowie w 2009 roku nadano imię Żołnierzy Września 1939 Roku. W tym tez roku odbyła się w ZSM wojewódzka inauguracja roku szkolnego. Nadania imienia patrona zbiorowego  sprawiało wrażenie patrona odległego. Dlatego też Rada Pedagogiczna ZSM opracowała projekt, bliższego spersonifikowania patrona i nadania mu konkretnych twarzy w środowisku. Ideą było opracowanie tablic pamiątkowych byłych uczestników kampanii wrześniowej, którzy po wojnie zamieszkali na terenie powiatu namysłowskiego.

12.jpegWłaśnie 27 września po raz pierwszy obchodzono, w popularnym Mechaniku, Dzień Patrona wraz z Prymusem Szkoły. Jako pierwsze tablice zostały odsłonięte kolejno pani Zofii Maszkowskiej – ostatniego żyjącego żołnierza września na terenie naszego powiatu. Pani Zofia odsłoniła tablice osobiście wraz z wnuczką. Następnie pana Stefana Zubrzyckiego, który po wojnie w 1959 roku organizował na terenie dzisiejszego Państwowego Zakładu Wychowawczego, pierwszego oddziału – 26 uczniów – wieczorowego Zasadniczej Szkoły Zawodowej. Oddział ten z kolei przekształcił się z czasem w obecny Zespół Szkół Mechanicznych (szerzej o historii szkoły na stronie www.mechanik-namyslow.pl). Odsłonięcia tablicy dokonał syn Ryszard wraz z małżonką. Kolejna tablica poświęcona była dziadkowi Jakuba Kownackiego absolwenta ZSM panu Emilianowi Kownackiemu, który w czasie kampanii wrześniowej walczył w obronie Warszawy. Czwarta odsłaniana tablica poświęcona była panu Janowi Witkowskiemu, kawalerzyście walczącemu w szeregach Armii Łódź, po wojnie zamieszkały we wsi Głuszyna a następnie w Namysłowie.

22.jpegUczestniczący w akademii Starosta Andrzej Spór podziękował za trud włożony w walkę o utrzymanie niepodległości żołnierzom września, podziękowania złożył na ręce pani Zofii, a wspomniał że znał osobiście Jana Witkowskiego. Pogratulował także uczniom, którzy osiągnęli najlepsze wyniki w nauce, m.in. Marcie Kostrzewie, która otrzymała także stypendium Premiera. Całość spotkania zakończył montaż słowno muzyczny w wykonaniu uczniów ZSM, a następnie poczęstunek, który został przygotowany przez uczniów klas gastronomicznych. Pani Zofia Maszkowska i Pan Ryszard Zubrzycki dokonali wpisu do Księgi Pamiątkowej szkoły.
 

Dariusz Karbowiak

Opublikował(a):  Data publikacji: 07-10-2011 14:09
Przewiń do góry