Menu pomocnicze
WIOSNA

Park w Wilkowie wraz z Pałacem. Ponad dwuhektarowy park typu swobodnego powstał w pierwszej połowie XIX wieku. Park otoczony jest murem ceglanym a pałac usytuowany jest wewnątrz parku niemalże w centralnej jego części. Budynek pochodzi z ostatniej ćwierci XIX wieku. Zachowała się w nim częściowo oryginalna stolarka okienna i drzwiowa. Obecnie pałac jest wpisany do rejestru zabytków i jest własnością prywatną.

Zalew ekologiczny w Wilkowie stanowi własność Koła Łowieckiego „Łoś”. Znajduje się on w południowej części gminy, w pobliżu rzeki Widawa. W skład zalewu wchodzą oczka wodne i rowy o łącznej powierzchni 15 ha. Stawy są zarybione i otoczone od południowej strony lasem.

Gorzelnia z płatkarnią w Pszenicznej. Budynek złożony jest z dwóch przylegających do siebie części;  wukondygnacyjnego budynku gorzelni zbudowanej w drugiej poł. XIX wieku oraz budynku płatkarni wzniesionej w drugiej dekadzie XX wieku. W piwnicy znajduje się rozległa słodownia, pomieszczenie płuczki ziemniaków, magazyn spirytusu oraz kotłownia z kotłem parowym. W I kondygnacji znajdują się pomieszczenia ciągu technologicznego z zachowanymi oryginalnymi urządzeniami. Obecnie obiekt jest wpisany do rejestru zabytków i stanowi własność Gospodarstwa Rolno-Nasiennego PAGRO w Pągowie.

Zespół Pałacowo-Parkowy z Folwarkiem w Pągowie Leżący w centrum wsi zespół składa się z części rezydencjonalnej z pałacem, parkiem i oficyną, a w części folwarcznej, z dwóch podwórzy gospodarczych. Rozległy teren w zespole zajmuje położony na południe od pałacu park typu swobodnego. Pałac wzniesiono w latach 1875/76, a zabudowę gospodarczą, inwentarską wznoszono sukcesywnie w końcówce XIX wieku. W roku 1918-19 dokonano rozbudowy pałacu o część zachodnią, a kilka lat później powstała część wschodnia pałacu. Obecnie wewnątrz obiektu zlokalizowane są pomieszczenia biurowo-administracyjne Gospodarstwa Rolno-Nasiennego PAGRO Sp. z o.o., które jest właścicielem całego zespołu pałacowo-parkowego.

Kościół w Wilkowie jest  zbudowany z cegły w układzie gotyckim. Pierwsze historyczne wzmianki o świątyni p.w. św. Mikołaja pochodzą z końca 1290r. Niestety II wojna światowa nie oszczędziła tego bezcennego zabytku Kościół spłonął, aby 13 lat później zostać odbudowanym, jednak już bez wieży. Wojciechów Kościół filialny św. Wojciecha w obecnym kształcie wzniesiono zapewne w XV w., choć pierwsze wzmianki na jego temat pochodzą z roku 1376. Kościół zbudowany z cegły, dolna kondygnacja wymurowana z kamienia. Od wieku XVI do 1945 r. kościół był ewangelicki. 

Kościół Matki Boskiej Gromnicznej w Bukowiu. Dokładna data jego wzniesienia nie jest znana. Dokonano tego najpewniej w XV w. Kościół murowany, późnogotycki ( dobudowana wieża reprezentuje styl późnobarokowy). Ośmioboczny hełm wieży ma kształt baniasty z latarnią. Pagów Kościół powstał już przed rokiem 1300, lecz został rozebrany w poł. XIX w. W miejsce budowli drewnianej wzniesiono kościół murowany (drewniana pozostała jedynie wieża, konstrukcji słupkowej, ze wspaniałym baniastym hełmem oraz latarnia na szczycie).

 

Opublikował(a):  Data publikacji: 07-10-2011 13:06
Przewiń do góry