Menu pomocnicze
WIOSNA

Przedstawiam projekt rocznego programu współpracy Powiatu Namysłowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok.

Do konsultacji zapraszam organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2018 r. poz.450; zm.:Dz.U. z 2018 r. poz. 650, poz, 723 i poz. 1365), działające na terenie Powiatu Namysłowskiego.

Po zapoznaniu się z projektem Programu proszę o zgłaszanie uwag na piśmie (z wykorzystaniem dołączonej poniżej ankiety) na adres:

Starostwo Powiatowe

Pl. Wolności 12A

46-100 Namysłów

lub pocztą elektroniczną na adres: 

 

Termin przyjmowania propozycji zmian upływa z dniem 15 października 2018 r.

Sprawozdanie z przebiegu konsultacji zostanie opublikowane na stronach internetowych Starostwa Powiatowego w Namysłowie oraz umieszczone na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego po zakończeniu konsultacji.

 

 

Pełnomocnik ds. współpracy

z organizacjami pozarządowym

Katarzyna Paradowska

 

Załączniki:

DOCXProgram wspólpracy na 2019 r..docx (30,68KB)

DOCANKIETA KONSULTACJI.doc (22,00KB)

Opublikował(a): Bartosz Podgórski Data publikacji: 21-09-2018 08:47 Modyfikował(a): Bartosz Podgórski Data modyfikacji: 21-09-2018 09:04
Przewiń do góry