Wersja dla słabowidzących
Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -

Powiat zakupił „rzutki ratownicze” dla namysłowskiej policji

Starosta Namysłowski Andrzej Michta wraz z Wicestarostą Konradem Gęsiarzem przekazali na ręce I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Namysłowie nadkom. Józefa Chudoby rzutki ratownicze. Sprzęt ten będzie służył  policjantom prewencji i ruchu drogowego podczas patrolowania rejonów rzeki Widawy, zalewu w Michalicach i niestrzeżonych kąpielisk.

Bardzo często w sytuacjach alarmowych związanych z podjęciem interwencji na wodach jako pierwsi interweniują właśnie funkcjonariusze policji. Udzielają pomocy tym, których prąd wyniósł na głęboką wodę lub ratują tonących. Jak sami podkreślają, sprzęt ten może okazać  się im bardzo pomocny w ratowaniu zdrowia i życia osób korzystających z akwenów wodnych.

Rzutki ratownicze zostały zakupione przez Powiat Namysłowski w ramach „Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego na lata 2016-2020”. 

 

6.jpeg  1.jpeg

Opracowano na podstawie info. własnych i KPP w Namysłowie

Foto. KPP Namysłów