Menu pomocnicze
WIOSNA

Park dworski w Gręboszowie ma prawie 6 ha powierzchni. Założony w XVIII w. Powstał jako regularny ogród barokowy, następnie przeobrażono go na modłę klasycystyczną, by w końcu  przekształcić całość w „park krajobrazowy”. Bezpośrednio związane z parkiem są ruiny pałacu pochodzącego z 1784 r. Oraz budynki eklektycznej rządówki (obecnie leśniczówka) oraz barokowy dworek na starym dziedzińcu gospodarczym. W drzewostanie przeważają lipy, dęby i klony. W parku znajduje się aż 30 gatunków drzew i krzewów krajowych oraz 31 gatunków obcego pochodzenia. Na uwagę zasługują trzy pomniki przyrody - 2 dęby szypułkowe oraz lipa drobnolistna. Mają one około 400 cm obwodu. Park jest wpisany do rejestru zabytków.

Zbiornik „Karier” znajduje się w pobliżu wsi Wielołęka. Okoliczni mieszkańcy nazywają go „Piekiełko”. Odbywają się na nim często zawody wędkarzy, a także dzieci i młodzieży szkolnej. Teren jeziora oraz jego okolic jest przewidziany w strategii gminy do zagospodarowania jako miejsce wypoczynku letniego.

Kościół p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marji Panny we wsi Włochy. Świątynia powstała między 1246 a 1270 rokiem. Przez wiele wieków był to kościół drewniany. W roku 1927 obiekt spłonął, podpalony przez Niemców. Do roku 1929 wybudowano nowy, murowany, z zachowaniem dawnego planu. 

Grób Jana Skali. W latach 1944-45 we wsi  Dziedzice mieszkał wysiedlony z Berlina serbołużycki poeta i działacz polityczny - Jan Skala. W Berlinie współpracował ze Związkiem Polaków w Niemczech, którą to działalność hitlerowcy uważali jako antyniemiecką i pozostawał pod stałą obserwacją gestapo. Zginął tragicznie w styczniu 1945 roku zastrzelony przez żołnierzy Armii Czerwonej, pochowany został na cmentarzu w Dziedzicach.

Woskowice Górne. Istnienie kościoła p.w. św. Józefa we wsi Woskowice Górne nie jest wzmiankowane do początków XVI w. kiedy to trafia on w ręce protestantów. W 1858 r. rozebrano dawną świątynię a w latach 1896-97 postawiono nowy pseudogotycki kościół wraz z wieżą.

Pałac i park w Strzelcach. Zabudowania pałacowe w Strzelcach pochodzą z pierwszego ćwierćwiecza XIX w. Ich uzupełnieniem jest zachowany do dziś park dworski. Swoimi rozmiarami park sięga prawie 5 hektarów. Niestety ten teren zatracił na przestrzeni wieków swój dawny styl. Ozdobą wsi Strzelce jest również kościół parafialny p.w. Świętego Marcina. Wiadomo, iż kościół w Strzelcach istniał już przed 1326 rokiem. W połowie XV wieku zbudowano zasklepioną nawę kościoła oraz prezbiterium. Wieża pochodziła z końca XV wieku.

 

Opublikował(a):  Data publikacji: 07-10-2011 09:41
Przewiń do góry