Menu pomocnicze
WIOSNA

Powiat Namysłowski otrzymał z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej finansowe wsparcie na stworzenie Domu Dziennego Pobytu dla seniorów nieaktywnych zawodowo powyżej 60 roku życia. Uzyskane środki umożliwią zagospodarowanie ponad 300 m2 pomieszczeń po byłej prokuraturze i dostosowanie ich  do potrzeb seniorów. Całość zadania to koszt 375 000 zł, w tym 75 000 zł stanowi wkład własny Powiatu.

- Troska o seniorów powinna być dla nas wspólną sprawą. Chcielibyśmy, aby mieli oni  w Namysłowie swoje miejsce , w którym mogliby wspólnie spędzać czas, brać udział w różnego rodzaju zajęciach  czy po prostu spotkać się  i porozmawiać. Szczególnie osoby samotne miałyby możliwość aktywnego spędzania wolnego czasu wraz ze swoimi rówieśnikami- mówi Starosta Namysłowski Andrzej Michta

Program Wieloletni Senior + na lata 2015-2020 skierowany jest do jednostek samorządu terytorialnego. Celem programu jest zwiększenie uczestnictwa seniorów w życiu społecznym przez budowę sieci Dziennych Domów „Senior +” i Klubów „Senior+”. W ramach programu jednostki samorządowe mogą ubiegać się o uzyskanie środków finansowych na przebudowę lub remont pomieszczeń i wyposażenie ( moduł I) oraz na zapewnienie funkcjonowania już istniejących placówek (moduł II).

- Na początku roku taki dom powstał w Pokoju. Cieszę się, że takie miejsce dla seniorów będzie również w Namysłowie. Może w przyszłości takie placówki będą w każdej gminie z terenu powiatu namysłowskiego-  dodaje Starosta

Placówka „Senior +” będzie oferować seniorom zajęcia edukacyjne ( np. warsztaty plastyczne), kulturalno-oświatowe ( np. wycieczki rekreacyjne), zajęcia z  aktywności ruchowej (w tym rehabilitacji) oraz terapii zajęciowej ( np. arteterapii). Seniorzy zapewnione będą mieli również ciepłe posiłki.

 

Monika Thiel

Opublikował(a): Barbara Jarmuszewska Data publikacji: 20-04-2018 09:31 Modyfikował(a): Barbara Jarmuszewska Data modyfikacji: 20-04-2018 10:32
Przewiń do góry