Menu pomocnicze
Irys

Od poniedziałku do piątku, po godzinach pracy przychodni podstawowej opieki zdrowotnej, tj. w godz. 18.00-8.00, oraz w niedziele, soboty i święta – całodobowo, każdy ubezpieczony może bezpłatnie skorzystać z pomocy medycznej udzielanej w zakresie stacjonarnej i wyjazdowej podstawowej opieki zdrowotnej udzielanej przez lekarzy i pielęgniarki.

Należy jednak pamiętać, że nocna i świąteczna pomoc przeznaczona jest wyłącznie dla pacjentów u których występuje nagłe zachorowanie lub pogorszenie stanu zdrowia, w szczególności gdy: nie ma objawów sugerujących bezpośredniego zagrożenia życia (wówczas w każdym przypadku należy wezwać karetkę), a zastosowane środki lub leki nie przyniosły poprawy lub zachodzi niebezpieczeństwo, że zwłoka związana z brakiem udzielania porady może niekorzystnie wpłynąć na stan zdrowia.

W ramach nocnej świątecznej opieki medycznej wykonywane są :

 • ambulatoryjne porady lekarskie - pacjent zgłasza się osobiście do punktu opieki  nocnej i świątecznej,
 • wizyty domowe - w sytuacji w której występują okoliczności uniemożliwiające dotarcie pacjenta do ośrodka, a stan jego zdrowia nie pozwala na oczekiwanie do czasu otwarcia gabinetu jego lekarza rodzinnego. O wykonaniu wizyty domowej decyduje lekarz dyżurujący po rozmowie z pacjentem,
 • zastrzyki w gabinecie zabiegowym wykonywane wyłącznie na zlecenie lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, w  godzinach 08.00-12.00 oraz od 17.00-20.00
 • zabiegi pielęgniarki środowiskowej w domu pacjenta - realizowane wyłącznie w sytuacjach gdy zabieg nie może być wykonany w godzinach pracy POZ i tylko na zlecenie lekarza.

O kolejności przyjęć pacjentów  w nocnej i świątecznej opieki medycznej decyduje lekarz  dyżurujący uwzględniając stan  zdrowia  pacjenta.

Ważne! W ramach nocnej i świątecznej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej pacjenci nie mogą uzyskać: recept na stałe leki stosowane w przewlekłych schorzeniach, skierowania do specjalisty i na badania kontrolne, zaświadczeń o stanie zdrowia oraz wizyt kontrolnych związanych z wcześniej rozpoczętym leczeniem. We wszystkich podanych przypadkach należy udać się do swojego lekarza rodzinnego w godzinach pracy przychodni.

Jakie dokumenty należy przedstawić:

 • obywatel polski – dowód osobisty lub inny dokument z nr PESEL,
 • obywatel kraju UE - aktualną Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ)

Kiedy dzwonić na pogotowie ratunkowe:

 • bezpośrednie zagrożenie życia ,utrata przytomności,
 • upadek z wysokości, złamania,
 • wypadki komunikacyjne,
 • nagłe zaburzenia świadomości.
 • urazy powstałe w nagłych sytuacjach,
 • nagła duszność, porażenie prądem,
 • poród i dolegliwości związane z ciążą,
 • nagłe zachorowanie w miejscu publicznym

Na terenie Namysłowa usługi świadczy: 

Namysłowskie Centrum Zdrowia S.A., ul. Braterska 1, budynek B  na parterze (poradnia chirurgiczno-ortopedyczna)

Kontakt telefoniczny pod numerem  77 40 40 233

Opublikował(a): Barbara Jarmuszewska Data publikacji: 14-03-2018 12:49 Modyfikował(a): Barbara Jarmuszewska Data modyfikacji: 14-03-2018 12:52
Przewiń do góry