Menu pomocnicze
słoneczniki
Krzysztof Żołnowski

Wicestarosta Namysłowski w latach 2016 - 2017. Po raz drugi radny powiatowy i członek Zarządu Powiatu (pierwsza kadencja miała miejsce w latach 2006-2010). Pomysłodawca Plebiscytu Ekologicznego „Namysłowski As Ekologii”.

Krzysztof Żołnowski.jpeg


Katarzyna Kucharska
 

Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa. Na co dzień, zajmuje się m.in. opracowywaniem programów ochrony środowiska, wydawaniem zezwoleń na przetwarzanie, zbieranie i transport odpadów, wydawaniem pozwoleń na wprowadzanie lub wyprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, ustanawianiem stref ochronnych bezpośrednich ujęć wód, ustanawianiem stref ochronnych urządzeń pomiarowych służb państwowych oraz zatwierdzaniem instrukcji gospodarowania wodą. Ponadto prowadzeniem rejestru zwierząt należących do gatunków podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów Unii Europejskiej, wydawaniem kart wędkarskich, w zakresie gospodarowania odpadami wydawaniem pozwoleń wodnoprawnych.

Katarzyna Kucharska.jpeg

Katarzyna Knaś

Nauczycielka biologii w Publicznym Gimnazjum w Wilkowie. Współpracowała z Ogólnopolskim Towarzystwem Ochrony Ptaków ( gdzie brała udział w Europejskich Dniach Ptaków, Zimowym Ptakoliczeniu oraz Programie „Przyroda wokół nas - Ptaki”) oraz Polskim Towarzystwem Przyjaciół Przyrody (gdzie czynnie uczestniczyła w programie „Bocian”. Po jego zakończeniu, co roku sama liczy bociany). Ma na swoim koncie realizację programu „U źródeł natury” Ośrodka Działań Ekologicznych „Źródła".

Katarzyna Knaś.jpeg

Tomasz Wiciak

Nauczyciel przedmiotów rolniczych i ekonomicznych w Zespole Szkół Rolniczych w Namysłowie, prywatnie prowadzi gospodarstwo rolne  we wsi Kowalowice. W swoim gospodarstwie wdrożył i przestrzega  normy oraz wymogi wzajemnej zgodności -   Cross - Compliance dotyczące ochrony środowiska, dobrej kultury rolnej i bezpieczeństwa żywność. W miesiącach wrzesień - listopada 2016  był jednym z koordynatorów projektu "Tak dla Ekologii" w Zespole Szkół Rolniczych w Namysłowie, gdzie młodzież wzbogaciła swoją wiedzę na temat ekologii.  Efektem projektu było założenie ogrodu przed główny budyniem „Rolnika”. 

Tomasz Wiciak.jpeg

Dariusz Lipiński

Podleśniczy  leśnictwa Ziemiełowice w Nadleśnictwie Namysłów. W ramach pracy zawodowej wykonuje czynności związane z działalnością leśnictwa wielofunkcyjnego tzn. godzi wartości środowiskowe i ogólnospołeczne lasu z korzyściami surowcowymi. Podejmuje działania zgodnie zasadami trwałości lasów, zrównoważonego rozwoju i ochrony przyrody. Ponadto jako pracownik terenowy lasów państwowych wyznacza zauważone gatunki chronione zarówno świata roślin jak i zwierząt na specjalnych mapach. Swoją pracą przyczynia się do uzyskania przez Nadleśnictwo Namysłów certyfikatów „ekologicznych” lasów państwowych w systemie PEFC i FSC.  Prywatnie jest „zapalonym” ornitologiem.

Dariusz Lipiński.jpeg

Opublikował(a): Robert Kupniewski Data publikacji: 31-01-2018 08:11 Modyfikował(a): Robert Kupniewski Data modyfikacji: 31-01-2018 08:59
Przewiń do góry