Menu pomocnicze
słoneczniki

M 2 KOLOR DUŻE.jpeg
W tym roku po raz drugi jako Członek Zarządu Powiatu Namysłowskiego pracował Pan nad projektem budżetu na rok 2018. Jaka jest sytuacja finansowa Powiatu?

Budżet na rok 2018 będzie budżetem trudnym, ale stabilnym. Wszystko przez grożące nam zwroty subwencji oświatowych za lata 2011 i 2012. Ministerstwo Finansów nakazuje Powiatowi zwrot nienależnie pozyskanej część subwencji oświatowej za rok 2012 w wysokości 2, 2 mln złotych. Możemy spodziewać się podobnej decyzji za rok 2011, wtedy musielibyśmy zwrócić 1, 292 mln złotych, co daje łączną sumę blisko 3, 5 mln złotych. Oczywiście w tej sprawie wystąpiliśmy na drogę sądową. Główną przyczyną rozbieżności stanowisk Powiatu i Ministerstwa Finansów jest różnica definicji wychowanka. Należy jednak podkreślić, że w latach 2011-2012 Starostą Namysłowskim był Julian Kruszyński, obecny Burmistrz Namysłowa. Teraz my musimy zwracać subwencję oświatową niesłusznie pobraną za czasów sprawowania władzy przez poprzedni zarząd, na którego czele stał Julian Kruszyński Starosta Namysłowski w latach 2010-2014. W samorządzie istnieje zasada ciągłości władzy, z którą ja nie zgadzam się. Bo, co jako Zarząd mamy odpowiedzieć mieszkańcom, którzy przychodzą do nas i proszą o remont drogi czy wybudowanie chodnika lub nauczycielom, którzy proszą o fundusze na poprawę standardu pracy czy doposażenie placówek? Mamy im powiedzieć NIE, bo musimy oddać blisko 3,5 mln złotych niesłusznie pobranej  subwencji oświatowej? Ja chętnie tych ludzi odesłałbym do tych, co narobili tego bałaganu, ale zasada ciągłości władzy nie pozwala mi na to. Dlatego nie my naważyliśmy tego piwa, ale my będziemy musieli je wypić.

Czy mimo tych problemów Powiat będzie  nadal inwestował i realizował projekty unijne?

Oczywiście, że tak. Zamierzamy przeprowadzić remont drogi w Wojciechowie, na pewno w przyszłym roku ruszamy z budową 13 kilometrów ścieżek rowerowych wraz z miejscami postojowymi za blisko 6,5 miliona złotych. Wszystko to w ramach dotacji z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 na zadanie „Realizacja strategii niskoemisyjnej na obszarze Powiatu Namysłowskiego -budowa infrastruktury dla ruchu rowerowego i pieszego-infrastruktura dla ruchu rowerowego i pieszego”. Właśnie rozpoczęły się prace budowlane na terenie przy szpitalnego parku. Wszystko to w ramach projektu” Ochrona in situ nietoperzy na terenie zabytkowego parku przy ulicy Oleśnickiej 4 w Namysłowie”. Jego wartość to blisko 3 mln złotych. Nie należy zapominać, że realizujemy również projekt „Ochrona, promocja i rozwój dziedzictwa kulturowego na obszarze Stobrawskiej Strefy Rehabilitacji i Rekreacji-część północna”. Wartość projektu to blisko 4 mln złotych. Pieniądze te chcemy przeznaczyć na renowacje, rewitalizacje i zabezpieczenie obiektów zabytkowych, w tym sakralnych.

Czy w natłoku zadań i piętrzących się problemów związanych z wypełnianiem mandatu Członka Zarządu Powiatu pamięta Pan również o swoich wyborcach z Gminy Wilków?

Wilków od zawsze miałem w sercu, stąd pochodzę ja, moi rodzice oraz moja żona. Nasi dziadkowie na tej ziemi nazywani byli pionierami, gdy w 1945 roku zawierucha wojenna sprawiła, że z Kresów przenieśli się do Gminy Wilków, gdzie dbali o kościoły, działali w Ochotniczej Straży Pożarnej,  zakładali tutaj rodziny i budowali  swoje domy. Dlatego ja nie mogę robić inaczej. Miłość do tej ziemi wyssałem niemal z „mlekiem mamy”. Dlatego właśnie pomogłem w pozyskaniu nowego wozu bojowego dla OSP w Wilkowie. Dzięki wsparciu Stanisława Rakoczego – Marszałka Województwa Opolskiego oraz funduszom przekazanym przez Zarząd Powiatu Namysłowskiego udało się nam wykonać kraty, wyremontować prezbiterium i zakrystię w kościele p.w. św. Mikołaja w Wilkowie a także zostały przeprowadzone niezbędne naprawy przy wieży kościoła p.w. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Wojciechowie. Obecnie Powiat Namysłowski realizuje projekt „Ochrona, promocja i rozwój dziedzictwa kulturowego na obszarze Stobrawskiej Strefy Rehabilitacji i Rekreacji-część północna"   i to właśnie dzięki realizacji tego projektu w kościołach p.w. Oczyszczenia Najświętszej Maryi Panny w Bukowiu, p.w. św. Piotra i Pawła w Pągowie zostaną zamontowane między innymi systemy multimedialne, aplikacje mobilne, jak również rozwiązania dla osób niepełnosprawnych. Projekt przewiduje także działania edukacyjne.

O Wilkowie wypowiada się Pan bardzo ciepło, ale oprócz bycia radnym jest Pan główniepracownikiem Gminy Wilków. Jaka jest sytuacja w Pańskiej gminie?

Gmina Wilków, dzięki skutecznemu pozyskiwaniu funduszy z  Unii Europejskiej jak i nowoczesnemu zarządzaniu przez Bogdana Zdyba Wójta Gminy maksymalnie wykorzystała swoje szanse. W mojej ocenie Gmina Wilków jest najdynamiczniej rozwijającą się obecnie gminą  w powiecie namysłowskim. Wraz z Gminą Pokój mogą być wzorem zarządzania oraz planowanego rozwoju dla pozostałych gmin. Patrząc z boku na działania Barbary Zając -Wójta Gimny Pokój oraz Bogdana Zdyba- Wójta Gminy Wilków można bez trudu zauważyć, że w tych gminach dobro mieszkańców przedkładane jest na pierwszy plan. Ważnym obszarem ich działań jest monitorowanie i ewaluacja wdrażanych strategii oraz planów rozwoju gmin. W tych gminach nikt nie wpadłby na pomysł ulokowania chlewni w środku wioski czy wybudowania hali sportowej za 40 milionów na kredyt – wbrew woli mieszkańców.

Mówi Pan o Gminie Pokój,  a miało być o Gminie Wilków.

Wiem, ale jestem pełen podziwu dla pracy i zangażowania jaki wkłada w rozwój Gminy Pokój Wójt Barbara Zając. Wracając do Gminy Wilków to tak jak już wcześniej wspomniałem, moja gmina maksymalnie wykorzystała swoje szanse, dzięki skutecznemu pozyskiwaniu funduszy z  Unii Europejskiej jak i nowoczesnemu zarządzaniu. Perspektywa Unii Europejskiej na lata 2014 – 2020 dała nam nowe możliwości dofinansowania. Gmina rozwija się, a ten rozwój jest widoczny i odczuwalny dla jej mieszkańców. Obecnie w Pągowie prowadzona jest duża inwestycja, która sprawi, że gminie przybędzie kolejna, piąta skanalizowana miejscowość.  Kilka dni temu odbył się odbiór dróg o łącznej powierzchni przekraczającej 3600 m2 ze zjazdami na posesje w ciągu ulic: Chabrowej, Kalinowej  i Tulipanowej na Osiedlu Domków Jednorodzinnych w Wilkowie wraz  z budową kanalizacji deszczowej. Koszt tej inwestycji przekroczył kwotę 960 000 złotych.

rozmawiała Monika Thiel

Opublikował(a): Aleksandra Kiełtyka Data publikacji: 28-12-2017 12:31 Modyfikował(a): Aleksandra Kiełtyka Data modyfikacji: 28-12-2017 12:33
Przewiń do góry