Menu pomocnicze
WIOSNA

Piotr Lechowicz.jpeg
Pod koniec września został pan nowym Przewodniczącym Rady Powiatu Namysłowskiego. Dotychczas był pan członkiem Zarządu Powiatu. Czy w pełnieniu tej funkcji pomaga wcześniejsze doświadczenie samorządowe?

To prawda na sesji wrześniowej Rada Powiatu obdarzyła mnie wielkim zaufaniem, za co jeszcze raz korzystając z okazji chciałbym wszystkim radnym bardzo podziękować. To dla mnie wielka odpowiedzialność i  zobowiązanie nie tylko wobec radnych, ale przede wszystkim wobec naszych mieszkańców. A wracając do pani pytania, każde doświadczenie  w pełnieniu tak ważnej funkcji pomaga, a szczególnie to samorządowe. W samorządzie powiatowym działam od 2006 roku, pracowałem i przewodniczyłem kilku komisjom Rady,  a przez ostatnie trzy lata byłem członkiem Zarządu, co pozwoliło mi bardzo dobrze poznać specyfikę naszego powiatu, jego najważniejsze potrzeby i problemy, możliwości finansowe oraz wyzwania przed jakimi stoi.  Rolę i kompetencje przewodniczącego rady ściśle określa ustawa o samorządzie powiatowym. Jego zadaniem jest organizowanie pracy rady oraz prowadzenie jej obrad. A te umiejętności i doświadczenie związane są również z moją codzienną pracą zawodową w szkole.

Co będzie dla  pana priorytetem jako Przewodniczącego Rady?

Mógłbym odpowiedzieć słowami ślubowania jakie składa każdy radny przed objęciem mandatu: „… rzetelnie i sumiennie wykonywać obowiązki, czynić wszystko dla pomyślności Ojczyzny, wspólnoty samorządowej powiatu i dobra obywateli …. ”. A w praktyce tak organizować pracę rady, aby Rada i Zarząd mogły sprawnie oraz efektywnie w atmosferze wzajemnego szacunku, odpowiedzialności i przestrzegania prawa, podejmować decyzje służące dobru naszych mieszkańców. To wydawać by się mogło takie proste i oczywiste, ale niejednokrotnie jest bardzo trudne w realiach rzeczywistości. Ostatni rok obecnej kadencji to rok przedwyborczy, co sprawia, że wymagania i oczekiwania jakie staną przede mną będą dużo wyższe. Ze swojej strony zapewniam, że zrobię wszystko, żeby im sprostać.

Jakie cele stawia sobie pan jako samorządowiec?

Działalność samorządowa to działanie zespołowe. Dla mnie i dla moich przyjaciół ze Wspólnoty Obywatelskiej, którą mam przyjemność reprezentować w Radzie Powiatu od początku obecnej kadencji były i są trzy najistotniejsze cele i zadania jakie realizujemy wspólnie z naszymi koalicjantami z PSL i PiS. To podnoszenie jakości życia naszych mieszkańców w zakresie służby zdrowia, edukacji i infrastruktury drogowej. W poprzednich latach zrealizowaliśmy szereg inwestycji  w tych obszarach, ale mamy pełną świadomość, że oczekiwania naszych mieszkańców, co do ich zakresu i tempa są dużo większe. Jednak specyfika finansów powiatu, ograniczone źródła dochodów powiatu często uniemożliwiają realizację  bardzo słusznych i oczekiwanych przez mieszkańców inwestycji. Aktualnie jesteśmy w trakcie realizacji dużych zadań takich jak ulica Braterska,  Ochrona in situ nietoperzy, w ramach, której nastąpi rewitalizacja zabytkowego parku przy Namysłowskim Centrum Zdrowia, przebudowa systemu oświetlenia, budowa alejek, ogrodzenia zewnętrznego parku,  Ochrona, promocja i rozwój dziedzictwa kulturowego, dzięki któremu w 7 kościołach naszego powiatu zamontowane zostaną systemy multimedialne. Niebawem ruszy inwestycja w ramach strategii niskoemisyjnej. Powstanie 13 km ścieżek rowerowych z infrastrukturą towarzyszącą łączących Namysłów z miejscowościami położonymi najbliżej miasta połączonymi z Namysłowem drogami powiatowymi.

 Równolegle trwają prace nad budżetem na rok 2018. Jestem przekonamy, że w nowym  roku uda nam się zrealizować kolejne zadania, na które czekają nasi mieszkańcy. Do ich realizacji niezbędne będzie  aktywne wsparcie radnych powiatu.  Zapewnienie tego wsparcia dla Starosty i Zarządu ze strony Rady Powiatu będzie jednym z moich najważniejszych celów.

rozmawiała Monika Thiel

 

   

 

       

 

Opublikował(a): Barbara Jarmuszewska Data publikacji: 28-12-2017 12:21 Modyfikował(a): Barbara Jarmuszewska Data modyfikacji: 28-12-2017 12:34
Przewiń do góry