Menu pomocnicze
WIOSNA

logo-krus-zielony-20150414144239.jpeg

Drewno w gospodarstwach rolnych ma szerokie zastosowanie m.in. do ogrzewania powierzchni gospodarczej i mieszkalnej, przygotowywania karmy dla zwierząt oraz jako materiał budowlany.


Wycinka drzew, cięcie oraz łupanie przy niewłaściwym użytkowaniu narzędzi wiążą się z dużym ryzykiem wypadku.
 Aby uniknąć wypadku z udziałem narzędzi do obróbki drewna należy:
⦁  zdobyć odpowiednią wiedzę o ich stosowaniu,
⦁  nie demontować systemów bezpieczeństwa i osłon w pilarkach łańcuchowych i tarczowych,
⦁  właściwie konserwować i obsługiwać pilarki i siekiery,
⦁  stosować podczas pracy odpowiednią odzież roboczą, obuwie oraz ochrony twarzy i słuchu.


Do licznych okaleczeń oraz amputacji dłoni dochodzi podczas cięcia drewna na pilarkach tarczowych – często domowej konstrukcji, nieposiadających odpowiednich osłon zabezpieczających, wokół których bywa nieuprzątnięta i śliska nawierzchnia. Podobne urazy są odnotowywane podczas rozłupywania klocy drewna na mniejsze, gdy używane są niestabilne, zniszczone pieńki, a rozłupywany siekierą materiał przytrzymywany jest ręką. Do niebezpiecznych urazów ciała dochodzi również podczas pracy pilarką łańcuchową, najczęściej w wyniku odbicia lub zakleszczenia wynikającego z nieprawidłowej obsługi urządzenia.

Czynności związane z pozyskiwaniem drewna obarczone są dużym ryzykiem wypadku, dlatego do pracy należy przystępować w pełni wypoczętym, zdrowym i skoncentrowanym, najlepiej w towarzystwie drugiej osoby. Należy także zadbać o odpowiednie ubranie robocze i ochrony osobiste (odzież przylegająca do ciała, obuwie na protektorowanej podeszwie ze wzmocnionymi noskami, rękawice, kask z ochroną twarzy, okulary, ochronniki słuchu) oraz przestrzegać następujących zasad bhp:
⦁    używać pilarek tarczowych wyposażonych w osłony zabezpieczające, podajniki i wyłącznik znajdujący się
      w zasięgu ręku obsługującego,
⦁    ustawić pilarkę na równym, twardym podłożu i zabezpieczyć przed przesuwaniem,
⦁    nie zbliżać dłoni do tarczy, stosować popychacze,
⦁    zadbać o ład i porządek oraz właściwe oświetlenie w miejscu cięcia drewna,
⦁    stosować stabilny i odpowiedni do wzrostu pieniek podczas rozłupywania kloców drewna,
⦁    używać siekiery z prawidłowo osadzonym i naostrzonym ostrzem oraz o odpowiedniej jakości i długości stylisku,
⦁    nie przytrzymywać drewna rękoma podczas rozłupywania siekierą,
⦁    zachować szczególną ostrożność podczas pracy pilarką łańcuchową, trzymać pilarkę w obydwu rękach,
      w taki sposób, aby ruchy były pewne i stabilne, prowadzić tak, aby żadna część ciała nie znajdowała się
       na linii cięcia.


Stosowanie zasad bhp i uwzględnianie wszystkich wskazań szczegółowo przedstawionych w instrukcjach obsługi urządzeń do obróbki drewna jest gwarancją uniknięcia wielu wypadków i bezpieczeństwa pracy. W sytuacji zaistnienia wypadku przy pracy rolniczej, przypominamy o obowiązku niezwłocznego, jak najwcześniejszego dokonania zgłoszenia go do Placówki Terenowej oraz zabezpieczenia miejsca i przedmiotów związanych z wypadkiem do czasu przeprowadzenia oględzin przez pracownika KRUS.

Rolników i ich rodziny serdecznie zapraszamy do udziału w działaniach prewencyjnych organizowanych przez KRUS (informacje o działaniach znajdują się na stronie:www.wydarzenia-prewencyjne.krus.gov.pl) oraz do korzystania z broszur, poradników i ulotek publikowanych na stronie internetowej: www.krus.gov.pl

                                                                                                     

Anetta Buła-Kwiatek
 PT KRUS w Kluczborku

 

Opublikował(a): Barbara Jarmuszewska Data publikacji: 06-11-2017 07:58 Modyfikował(a): Barbara Jarmuszewska Data modyfikacji: 06-11-2017 13:10
Przewiń do góry