Wersja dla słabowidzących
Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -

Nieodpłatna pomoc prawna

 

PDFLista jednostek nieodpłatnego poradnictwa.pdf

 

W związku z przeciwdziałaniem zagrożeniom związanym z COVID-19, o których mowa w art. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374), Ministerstwo Sprawiedliwości informuje o konieczności podjęcia działań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa wykonawcom i osobom korzystającym z pomocy. Zasadnym jest zawieszenie udzielania porad osobiście, poinformowanie o tym fakcie beneficjentów pomocy oraz organizacja udzielania porad przez telefon i z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.

 

Pełna treść komunikatu jest dostępna na stronie internetowej darmowapomocprawna.ms.gov.pl pod linkiem: https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/pl/aktualnosci/news,14909,komunikat-w-zwiazku-z-zagrozeniem-koronawirusem.html

 

 

Z poważaniem,

 

Zespół Wydziału Nieodpłatnej Pomocy Prawnej i Poradnictwa Obywatelskiego 
Departament Strategii i Funduszy Europejskich
tel:  (22) 23-90-677

2.png

1.png