Menu pomocnicze
WIOSNA

 

logotypy projekt in situ.jpeg

26 września 2017r. pomiędzy Województwem Opolskim a Powiatem Namysłowskim została zawarta Umowa o dofinasowanie Projektu  „Ochrona in situ nietoperzy na terenie zabytkowego parku przy ulicy Oleśnickiej 4 w Namysłowie”. Będzie on realizowany w formule partnerskiej z Gminą Wilków.

Celem projektu jest wzmocnienie mechanizmów ochrony bioróżnorodności na obszarze Powiatu Namysłowskiego, poprzez ochronę in situ siedlisk nietoperzy, poprawę warunków bytowania i rozrodu tego chronionego gatunku, którego obecność stwierdzono na terenie parku przy ulicy Oleśnickiej 4 w Namysłowie.

Szereg prac służyć będzie odsunięciu presji człowieka od siedlisk nietoperzy. Stanie się tak dzięki zagospodarowaniu terenu przyszpitalnego - planowane jest wykonanie alei parkowych pieszo - jezdnych, w tym alei głównej, placów parkowych oraz wymaganych przepisami prawa miejsc postojowych, zmienione zostanie także oświetlenie parkowe i infrastruktura związana z instalacją elektryczną. Przewidziano także rewitalizację terenu zielonego – parku (wycinkę drzew przeznaczonych do usunięcia, sadzenie nowych drzew i krzewów, zakładanie trawników, montaż małej architektury). Realizowane będą również działania służące wsparciu rozrodu i ochrony gatunków nietoperzy, poprzez montaż budek i innych specjalny elementów infrastruktury, w tym tzw. piwniczki pozwalającej na hibernację.

W ramach realizacji projektu przewidziano również szereg działań informacyjno – edukacyjnych (m.in. warsztatów chiropterologicznych, opracowań teoretycznych) skierowanych do młodzieży, a także różnych grup społecznych, za realizację których odpowiedzialny będzie Partner projektu – Gmina Wilków.

Przewidziane działania służyć będą osiągnięciu celu kluczowego - ochronie przyrody i jej różnorodności. Ale będą miały również pozytywne efekty dla mieszkańców naszego powiatu, m.in. w postaci  zagospodarowania przestrzeni publicznej na terenie przyszpitalnym.

Projekt jest  dofinansowany w ramach działania 5.1 Ochrona różnorodności biologicznej Regionalnego Programu Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Jego wartość to blisko 3 mln złotych.

                                                                                                             Anna Pilarska

                                                                                     Wydział Promocji i Rozwoju Powiatu

obraz1.jpegobraz 2.jpegobraz 3.jpeg

Opublikował(a): Barbara Jarmuszewska Data publikacji: 27-09-2017 09:57 Modyfikował(a): Barbara Jarmuszewska Data modyfikacji: 27-09-2017 10:10
Przewiń do góry