Menu pomocnicze
WIOSNA

Przedstawiam projekt rocznego programu współpracy Powiatu Namysłowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok.

Do konsultacji zapraszam organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2016 r. poz.1817), działające na terenie Powiatu Namysłowskiego.

Po zapoznaniu się z projektem Programu proszę o zgłaszanie uwag na piśmie (z wykorzystaniem dołączonej poniżej ankiety) na adres:

Starostwo Powiatowe

Pl. Wolności 12A

46-100 Namysłów

lub pocztą elektroniczną na adres: 

 

Termin przyjmowania propozycji zmian upływa z dniem 13 października 2017 r.

Sprawozdanie z przebiegu konsultacji zostanie opublikowane na stronach internetowych Starostwa Powiatowego w Namysłowie oraz umieszczone na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego po zakończeniu konsultacji.

 

 

Pełnomocnik ds. współpracy

z organizacjami pozarządowym

Katarzyna Paradowska

 

Załączniki:

1. Projekt Programu współpracy na 2018r.

2. Ankieta

Opublikował(a): Robert Kupniewski Data publikacji: 22-09-2017 12:50 Modyfikował(a): Robert Kupniewski Data modyfikacji: 22-09-2017 13:08
Przewiń do góry