Menu pomocnicze
Jesień

W dniu 6 lipca zakończyła się polsko-litewska wymiana młodzieży realizowana przez Środowiskowy Hufiec Pracy  w Namysłowie w ramach projektu "Na styku kultur - skarby namysłowskiej historii" dofinansowanego z programu Erasmus+. W wymianie udział wzięła 20- osobowa grupa litewskich uczniów ze szkół miasta Alytus oraz 20 uczestników OHP z Namysłowa i innych placówek OHP woj. opolskiego w wieku od 15 do 19lat.

Polacy i Litwini we własnych krajach przygotowali się do tematu tworząc prezentacje multimedialne na temat historii Polski i Litwy, tradycji i kultury oraz scenariusze wieczorków narodowych, przedstawionych przez grupy podczas pobytu w Namysłowie. Po zapoznaniu się i szybkiej integracji z zastosowaniem polskich i litewskich gier integracyjnych uczestnicy z wielkim zapałem zabrali się do realizacji wyznaczonego celu. Pomocne w tym okazały się  spotkania z fachowcami, wycieczki edukacyjne, warsztaty tematyczne zarówno na terenie hufca jak i w plenerze. 

W Namysłowie mieście leżącym na dawnym szlaku handlowym, młodzież nie tylko szukała śladów innych kultur i bytności innych narodów, ale też poszukiwała śladów namysłowskiej historii poza ternem miasta. W Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu-Bierkowicach odnaleziono m.in. drewniane budowle z namysłowskiej ziemi, we Wrocławiu – mieście europejskiej kultury odszukano ciekawostki z namysłowskiej historii i poznawano różne style w architekturze. Podczas wejścia na Biskupią Kopę w Górach Opawskich młodzież uzyskała umiejętności  poruszania się w terenie przy pomocy map i oznakowań szlaków, a podczas zajęć na ścieżce przyrodniczej w Stobrawskim Parku Krajobrazowym i innych zwiedzanych miejscach dowiadywała się w jaki sposób tworzone są szlaki turystyczne, co decyduje o atrakcyjności danego regionu i powstałego szlaku. 
Motyw szlaku towarzyszył młodzieży podczas wszystkich zajęć. Wymiana była również okazją do zdobywania kluczowych kompetencji. Każdy z uczestników dokonał wyboru określonej grupy zadaniowej zgodnie z własnymi zainteresowaniami i talentami tak, aby mieć szansę na odkrywanie i doskonalenie własnych umiejętności, zdolności, a jednocześnie być dla rówieśników "nauczycielem-przewodnikiem" w dziedzinie, w której czuje się ekspertem lub pasjonatem.

Polsko-litewskie zespoły zadaniowe tworzyły się zgodnie z tematyką i określonymi w projekcie celami: grupa historyczna zbierała informacje, stare ilustracje, mapy, widokówki, obrazy i inną dokumentację historyczną; grupa fotograficzna zajmowała się fotografowaniem i sporządzeniem wystawy fotograficznej "Szlak turystyczny po zabytkach ziemi namysłowskiej"; grupa artystyczna- malarska zajęła się uwiecznieniem w artystycznych formach (rysunek, akwarela) zabytków ziemi namysłowskiej i miasta Alytus, a grupa dziennikarska (medialna) opracowywała materiały do folderu turystycznego na temat ciekawostek i  odnalezionych przez młodzież na tym terenie  „skarbów”. Efekty wspólnej pracy Polaków i Litwinów zostały zaprezentowane lokalnej społeczności  podczas festynu historycznego na Namysłowskiej Wyspie nad Widawą. 

Wymiana trwała od 23.06.2017r. Ważnym etapem jest upowszechnianie rezultatów, m.in. zmontowanie filmiku reklamującego zabytki Namysłowa a także wydanie publikacji wielojęzycznej z zebranego przez młodzież materiału historycznego oraz dokumentacji fotograficznej wykonanej podczas wymiany.  Powyższe zadania projektu zostaną zakończone 31.08.2017r. 

Ochotniczy Hufiec Pracy w Namysłowie

2o.jpeg 3o.jpeg 4o.jpeg 1o (1).jpeg   logoOHP.jpeg                      erasmus-plus-logo.jpeg

 

Opublikował(a): Barbara Jarmuszewska Data publikacji: 27-07-2017 11:00 Modyfikował(a): Barbara Jarmuszewska Data modyfikacji: 27-07-2017 12:10
Przewiń do góry