Menu pomocnicze
WIOSNA

4 lipca Zarząd Województwa Opolskiego podjął decyzję o dofinansowaniu projektów w ramach działania 5.1 Ochrona różnorodności biologicznej Regionalnego Programu Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Wśród wskazanych wniosków znalazła się koncepcja Powiatu Namysłowskiego pn. „Ochrona in situ nietoperzy na terenie zabytkowego parku przy ulicy Oleśnickiej 4 w Namysłowie”.

Celem projektu jest wzmocnienie mechanizmów ochrony bioróżnorodności na obszarze Powiatu Namysłowskiego, poprzez ochronę in situ siedlisk nietoperzy w obszarze oddziaływania projektu. Koncepcja zakłada poprawę warunków bytowania i rozrodu tego chronionego gatunku, którego obecność stwierdzono na terenie parku przy ulicy Oleśnickiej 4 w Namysłowie.

Służyć temu będzie m.in. zakup budek dla nietoperzy, które zostaną rozmieszczone na terenie parku czy wykonanie specjalnej piwniczki, która ułatwi hibernację.

Szereg prac dotyczyć będzie także odsunięciu presji człowieka od siedlisk nietoperzy poprzez zagospodarowanie terenu przyszpitalnego (wykonanie alei parkowych pieszo - jezdnych, w tym alei głównej, alejek i placów parkowych oraz wymaganych przepisami prawa miejsc postojowych, zmienione zostanie także oświetlenie parkowe) i rewitalizację terenu zielonego – parku (wycinkę drzew przeznaczonych do usunięcia, sadzenie nowych drzew i krzewów, zakładanie trawników, montaż małej architektury).

W ramach realizacji projektu przewidziano również szereg działań informacyjno- edukacyjnych, za które odpowiedzialny będzie Partner – Gmina Wilków.

Wioletta Socha – Kompała

Naczelnik Wydziału Promocji i Rozwoju Powiatu

 

 

Opublikował(a): Barbara Jarmuszewska Data publikacji: 05-07-2017 12:44 Modyfikował(a): Barbara Jarmuszewska Data modyfikacji: 05-07-2017 13:40
Przewiń do góry