Menu pomocnicze
WIOSNA

zdjecie logotypow.jpeg

Spotkaniem przedstawicieli Partnerów biorących udział w projekcie oraz Maszą Świętą w intencji jego pomyślnej realizacji rozpoczęto kolejny etap wdrażania koncepcji po wyborze do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020, Działanie 5.3 Ochrona dziedzictwa kulturowego i kultury, Poddziałanie 5.3.1 Dziedzictwo kulturowe i kultura.

Uroczystość odbyła się na terenie parafii p.w. Oczyszczenia Najświętszej Maryi Panny w Bukowiu. Podczas homilii gospodarz miejsca – ksiądz Proboszcz Andrzej Stefanów - podkreślał znaczenie wsparcia dziedzictwa kulturowego. Jego elementy, zwłaszcza obiekty sakralne, są dla lokalnych społeczności miejscami szczególnymi – były i są świadkami historii, towarzyszą wydarzeniom zarówno państwowym jak i rodzinnym. Dlatego należy dokładać wszelkich starań, żeby mogły służyć współczesnym i przyszłym pokoleniom. Ksiądz Proboszcz, odnosząc się do projektu partnerskiego, mówił o jego złożonym charakterze i stopniu trudności z jakim przyjdzie się zmierzyć wszystkim osobom zaangażowanym w jego realizację - pracownikom urzędów, księżom proboszczom, wykonawcom. Jak dodał, każdy ma swoje zadanie do wypełnienia tak, aby za 2 lata, po zakończeniu wszystkich prac, można było cieszyć się wspólnym sukcesem.

Po Mszy Świętej, na terenie przyparafialnym, odbyło się spotkanie inauguracyjne, podczas którego przedstawiciele Partnerów projektu: Starosta Namysłowski Andrzej Michta, Wicestarosta Namysłowski Krzysztof Żołnowski, Sekretarz Powiatu Alina Białas,  Wójt Gminy Świerczów – Andrzej Gosławski, przedstawiciele Wójtów Gmin Domaszowice i Wilków, Członkowie Zarządu Powiatu Namysłowskiego – Artur Masiowski oraz Mariusz Jabłoński, księża Proboszczowie, Państwo Radni: powiatowi - z przewodniczącym Wojciechem Próchnickim i gminni oraz pracownicy urzędów gmin wymieniali się uwagami na temat założeń i planów projektowych, natomiast przybyli mieszkańcy Bukowia mogli zapoznać się z całością koncepcji.

Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępności zasobów kulturowych i wykorzystanie potencjału endogenicznego obszaru, poprzez rewitalizację  zabytkowych obiektów znajdujących się na terenie Powiatu Namysłowskiego (w obrębie Stobrawskiej Strefy Rehabilitacji i Rekreacji – część północna). Poza partnerami samorządowymi – gminami Wilków, Świerczów i Domaszowice w realizację zadań włączonych jest pięć parafii rzymskokatolickich: p.w. Oczyszczenia Najświętszej Maryi Panny w Bukowiu p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Biestrzykowicach, p.w. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny i św. Marcina w Strzelcach, p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Świerczowie, p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny we Włochach – stąd znaczący udział działań związanych z renowacją czy zabezpieczeniem obiektów sakralnych i innych miejsc kultu.

                                                                                                           Wioletta Socha -Kompała

                              Naczelnik Wydziału Promocji i Rozwoju Powiatu

 

Składamy serdeczne podziękowania Wójtowi Gminy Wilków – Bogdanowi Zdybowi za wkład w organizację spotkania, Członkowi Zarządu Powiatu Namysłowskiego - Mariuszowi Jabłońskiemu za pomoc w jego przeprowadzeniu, gospodarzowi miejsca  - księdzu Proboszczowi Andrzejowi Stefanów za  gościnne przyjęcie i przewodniczenie Mszy Świętej.

Szczególne  podziękowania  kierujemy do Pań  - Członkiń  Koła Gospodyń  Wiejskich w Bukowiu - za przygotowanie poczęstunku.   

Andrzej Michta                                                                                         Krzysztof Żołnowski

Starosta Namysłowski                                                                       Wicestarosta Namysłowski

DSC_0695.jpeg DSC_0691.jpeg DSC_0698.jpeg

loga projekt.jpeg

 

Opublikował(a): Barbara Jarmuszewska Data publikacji: 30-06-2017 08:06 Modyfikował(a): Barbara Jarmuszewska Data modyfikacji: 30-06-2017 08:33
Przewiń do góry