Menu pomocnicze
WIOSNA

Blisko 4 miliony złotych zostaną przeznaczone na renowację, rewitalizację i zabezpieczenie obiektów zabytkowych, w tym sakralnych, a także działania służące szerokiej promocji dziedzictwa kulturowego naszego obszaru.

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego podał do wiadomości listę projektów, które wybrano do dofinasowania w ramach naboru do poddziałania 5.3.1Dziedzictwo kulturowe i kultura RPO WO 2014-2020 – na 4 pozycji znalazł się wniosek Powiatu Namysłowskiego pn."Ochrona, promocja i rozwój dziedzictwa kulturowego na obszarze Stobrawskiej Strefy Rehabilitacji i Rekreacji-część północna". Projekt będzie realizowany w partnerstwie z Gminami: Domaszowice, Świerczów i Wilków oraz Parafiami Rzymskokatolickimi: p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny we Włochach, p.w. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny i św. Marcina w Strzelcach p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Świerczowie, p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Biestrzykowicach, p.w. Oczyszczenia Najświętszej Maryi Panny w Bukowiu.

Projekt dzięki przewidzianym działaniom dotyczącym obiektów zabytkowych, wpłynie na zachowanie dziedzictwa kulturowego naszego powiatu, a przede wszystkim powstrzyma degradację cennych obiektów. Jego celem jest również upowszechnienie i ułatwienie dostępu do walorów historyczno-kulturowych poprzez nowoczesne narzędzia informacyjne m.in systemy multimedialne, aplikacje mobilną, jak również rozwiązania dla osób niepełnosprawnych. Projekt przewiduje także działania edukacyjne.

Zakresy rzeczowe zaplanowane przez poszczególnych Partnerów będą realizowane do 2019r.

                                                                                                                        Wioletta Socha -Kompała

                                                                            Naczelnik Wydziału Promocji i Rozwoju Powiatu

 

Prace nad przygotowaniem tego projektu mają kilkuletnią historię.  Pod względem organizacyjnym i rzeczowym była to pierwsza tego typu inicjatywa na terenie naszego powiatu. W tym czasie grono partnerów ewoluowało i zmieniało się z przyczyn techniczno - proceduralnych,  aż ostatecznie przybrało przedstawiony powyżej kształt. Po pozytywnym rozstrzygnięciu procesu aplikacyjnego, władze Powiatu Namysłowskiego - lidera inicjatywy - dziękują wszystkim zaangażowanym  Partnerom - również tym, którzy byli włączeni we współpracę jeszcze w szerokiej formule kooperacyjnej, w tym gminom i parafiom spoza terenu naszego powiatu. Wypracowane mechanizmy współpracy, wymiany informacji, merytorycznego dialogu z pewnością zaowocują i będą wykorzystane w przyszłości.

                                                                                                                                                           Zarząd Powiatu

 

 

Opublikował(a): Barbara Jarmuszewska Data publikacji: 08-06-2017 09:15 Modyfikował(a): Bartosz Podgórski Data modyfikacji: 08-06-2017 10:57
Przewiń do góry