Wersja dla słabowidzących
Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -

Nowoczesny sprzęt dydaktyczny dla namysłowskiego "Mechanika"

Imponująca inwestycja powiatu namysłowskiego pozwoliła wyposażyć kolejną szkołę zawodową. Sprzęt elektroniczny, mechaniczny i logistyczny  trafi tym razem do Zespołu Szkół Mechanicznych w Namysłowie.

Doposażenie „Mechanika” było możliwe dzięki realizacji projektu partnerskiego pn. „Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WO 2014-2020.

Szkoła otrzymała m.in. sprzęt komputerowy, manipulator kartezjański, tokarkę CNC, laboratorium RFID oraz inne narzędzia specjalistyczne. Głównie  doposażone zostały  pracownie w branży transportu i logistyki.

Uroczyste otwarcie obu pracowni miało miejsce w dniu dzisiejszym ( tj.27.01.br.) przy udziale m.in. Andrzeja Michty Starosty Namysłowskiego, Krzysztofa Żołnowskiego Wicestarosty Namysłowskiego oraz Katarzyny Parzonki Skarbnika Powiatu Namysłowskiego.

Do tej pory to największa tego typu inwestycja w sprzęt dydaktyczny w historii powiatu namysłowskiego         i szkół zawodowych, których Starostwo jest organem prowadzącym. Kilka tygodni temu podobne wsparcie otrzymał Zespół Szkół Rolniczych w Namysłowie. Łączna wartość projektu to przeszło 2 mln zł, wkład własny Powiatu stanowi kwota ponad 300 tys. zł. 

Mechanik-projekt 035.jpeg

Mechanik-projekt 013.jpeg

Mechanik-projekt 056.jpeg

Mechanik-projekt 070.jpeg

IMG_20161208_084731.jpeg

IMG_20161208_084505.jpeg

IMG_20161208_084424.jpeg