Wersja dla słabowidzących
Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -

Razem dla lepszej edukacji w Powiecie Namysłowskim

metryczka projektu-page-001.jpeg

Regulamin Rekrutacyjny do projektu

DOCregulamin_ rekrutacyjny _9_1_1.doc

Zapytanie ofertowe na dostawę materiałów biurowych dla projektu Razem dla lepszej edukacji w Powiecie Namysłowskim . Projekt realizowany  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020 (RPO WO), Oś Priorytetowa IX Wysoka jakość edukacji ,  Poddziałanie 9.1.1 Wsparcie kształcenia ogólnego. )

PDFZapytanie materiały biurowe.pdf

XLSCennik mat.biurowe.xls

DOCUmowa Materiały biurowe.doc

PDFProtokół wyboru..pdf

 

 

 

Zapytanie ofertowe na wykonanie artykułów informacyjno – promocyjnych (gadżetów), wraz z dostawą służących promocji projektu „Razem dla lepszej edukacji w Powiecie Namysłowskim” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020 (RPO WO), IX Oś Priorytetowa Wysoka jakość edukacji Poddziałanie 9.1.1 Wsparcie kształcenia ogólnego

ZIPBaner_wzór.zip

DOCFormularz_oferty.doc

DOCZałącznik Nr 1 do formularza oferty.doc

DOCprojekt umowy_gadzety.doc

PDFZapytanie_ofertowe_wykonanie_gadżetów.PDF

PDFProtokół z przeprowadzonego postępowania.PDF

 

Zapytanie ofertowe na wynajem sali konferencyjnej i  zapewnienie cateringu dla uczestników konferencji „Efektywne kształcenie ogólne – współpraca, innowacje, zaangażowanie”  realizowanej w ramach projektu „Razem dla lepszej edukacji w Powiecie Namysłowskim” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020 (RPO WO), IX Oś Priorytetowa Wysoka jakość edukacji Poddziałanie 9.1.1 Wsparcie kształcenia ogólnego

DOCFormularz_oferty.doc

DOCprojekt umowy_konferencja.doc

DOCZałącznik Nr 1 do formularza oferty.doc

DOCZałącznik nr 2 do Formularza oferty.doc

PDFZapytanie_wynajem_sali+catering.PDF

PDFProtokół z przeprowadzonego postępowania_.PDF

 

Konkurs fotograficzny i form video "Projekt w kadrze":

DOCRegulamin_.doc

DOCZgłoszenie_.doc

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie 165 h zajęć z Native Speaker – Język Niemiecki w ramach projektu „Razem dla lepszej edukacji w Powiecie Namysłowskim” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020 (RPO WO), IX Oś Priorytetowa Wysoka jakość edukacji Poddziałanie 9.1.1 Wsparcie kształcenia ogólnego

7ZJęzyk Nimiecki- Native Speaker.7z

PDFProtokół wyboru 19.05.2017.pdf