Wersja dla słabowidzących
Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -

Zapytanie ofertowe na dostawę materiałów biurowych do projektu pt. "Razem dla lepszej edukacji w Powiecie Namysłowskim"

Zapytanie ofertowe na dostawę materiałów biurowych dla projektu Razem dla lepszej edukacji w Powiecie Namysłowskim . Projekt realizowany  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020 (RPO WO), Oś Priorytetowa IX Wysoka jakość edukacji ,  Poddziałanie 9.1.1 Wsparcie kształcenia ogólnego. )

DOCUmowa Materiały biurowe.doc

PDFZapytanie materiały biurowe.pdf

XLSCennik mat.biurowe.xls

PDFProtokół wyboru..pdf