Wersja dla słabowidzących
Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -

Rusza projekt „Razem dla lepszej edukacji w Powiecie Namysłowskim”

Powiat Namysłowski otrzymał dofinansowanie, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020, na realizację kolejnego projektu edukacyjnego.  Będzie on dotyczył wsparcia kształcenia ogólnego.

„Razem dla lepszej edukacji w Powiecie Namysłowskim” jest inicjatywą partnerską, jej współbeneficjentami będą Gmina Domaszowice, Gmina Pokój, Gmina Świerczów i Gmina Wilków oraz SWPS Uniwersytetem Humanistycznospołecznym z siedzibą w Warszawie.Ze względu na ten fakt, ale również poprzez włączenie do projektu dwóch rodzajów szkół – gimnazjów i szkół ponadgimnzajlnych, będzie on miał w elementach realizacyjnych charakter innowacyjny.

Z oferty dodatkowych zajęć - dotyczących przedmiotów matematyczno-przyrodniczych i języków obcych, prowadzonych m.in. metodą eksperymentu czy obserwacji, warsztatów z profesjonalnym doradcą edukacyjno – zawodowym prowadzonych przez wykładowców z SWPS, ale także wyjazdów na uczelnie wyższe, do instytucji zajmujących się badaniem zjawisk przyrodniczych i fizycznych takich jak obserwatoria, ogrody botaniczne, centra nauki - będą mogli skorzystać uczniowie 4 szkół gimnazjalnych (Zespołu Gimnazjalno-Szkolnego w Domaszowicach, Zespołu Szkół Gimnazjalnych w Pokoju, Publicznego Gimnazjum w Świerczowie, Publicznego Gimnazjum w Wilkowie) i 3 szkół ponadgimnazjalnych z terenu Powiatu Namysłowskiego (I Liceum Ogólnokształcącego w Namysłowie, Zespołu Szkół Mechanicznych w Namysłowie, Zespołu Szkół Rolniczych w Namysłowie).

Zadania realizowane w ramach projektu „Razem dla lepszej edukacji w Powiecie Namysłowskim” będą służyć rozwijaniu kompetencji kluczowych oraz kształtowaniu właściwych postaw niezbędnych na rynku pracy.

Projekt będzie trwał do 30 czerwca 2018 r.

loga projekt.jpeg