Menu pomocnicze
Maki

Zapytanie ofertowe na wykonanie Studium Wykonalności Inwestycji wraz z Wnioskiem Aplikacyjnym dla projektu Termomodernizacja budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Namysłowie. Planowanego do aplikowania o dofinansowanie w ramach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020 (RPO WO), Oś Priorytetowa III Gospodarka niskoemisyjna,  Poddziałanie 3.2.1. Efektywność energetyczna w budynkach publicznych (subregion północny)

PDFProtokół_z_przeprowadzonego_postępowania_12_12_2016.PDF

PDFzapytanie_ofertowe.PDF

DOCZałącznik Nr 1 do formularza oferty_01_12_2016.doc

DOCZałącznik Nr 2 do formularza oferty_01_12_2016.doc

DOCFormularz_oferty_01_12_2016.doc

DOCprojekt umowy_01_12_2016.doc

 

 

Opublikował(a): Bartosz Podgórski Data publikacji: 01-12-2016 14:54 Modyfikował(a): Bartosz Podgórski Data modyfikacji: 12-12-2016 13:54
Przewiń do góry