Wersja dla słabowidzących
Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -

Nowoczesny sprzęt dydaktyczny już w namysłowskim „Rolniku”

Wszystko to w ramach projektu partnerskiego pn. „Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WO 2014-2020, którego realizacji podjął się Zarząd Powiatu Namysłowskiego. Łączna wartość projektu to ponad 2 mln zł, wkład własny Powiatu stanowi kwota ponad 300 tys. zł. Wsparcie oprócz Zespołu Szkół Rolniczych otrzyma również Zespół Szkół Mechanicznych.

 

 Sprzęt ZSR 2.jpeg  Sprzęt ZSR 3.jpeg Sprzęt ZSR 4.jpeg Sprzęt ZSR 5.jpeg  Sprzęt ZSR.jpeg