Wersja dla słabowidzących
Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -

Zapytanie ofertowe na wykonanie Studium Wykonalności Inwestycji wraz z Wnioskiem Aplikacyjnym dla projektu Ochrona in situ nietoperzy na terenie zabytkowego parku przy ulicy Oleśnickiej 4 w Namysłowie

Zapytanie ofertowe na wykonanie Studium Wykonalności Inwestycji wraz z Wnioskiem Aplikacyjnym dla projektu Ochrona in situ nietoperzy na terenie zabytkowego parku przy ulicy Oleśnickiej 4 w Namysłowie. Planowanego do aplikowania o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 - 2020, Oś V Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Działanie 5.1 Ochrona różnorodności biologicznej.

 

PDFZapytanie_ofertowe.PDF

DOCFormularz_oferty.doc

DOCZałącznik Nr 1 do formularza oferty.doc

DOCZałącznik Nr 2 do formularza oferty.doc

DOCprojekt umowy.doc

PDFProtokół_z_przeprowadzonego_postępowania.PDF