Menu pomocnicze
Jesień

w zakresie projektu rocznego programu współpracy Powiatu Namysłowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok.

Przedstawiam projekt rocznego programu współpracy Powiatu Namysłowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na  2017 rok.

Do konsultacji zapraszam organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 poz. nr 239 z późn. zm.) a działające na terenie Powiatu Namysłowskiego.

Po zapoznaniu się z projektem Programu proszę o zgłaszanie uwag na piśmie (z wykorzystaniem dołączonej poniżej ankiety) na adres:

Starostwo Powiatowe

46-100 Namysłów

Pl. Wolności 12A

lub pocztą elektroniczną na adres: 

Termin przyjmowania propozycji zmian upływa z dniem 10 października 2016 r.

Sprawozdanie z przebiegu konsultacji zostanie opublikowane na stronach internetowych Starostwa Powiatowego w Namysłowie oraz umieszczone na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego po zakończeniu konsultacji.

                                                                                                 Pełnomocnik ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi

    Katarzyna Paradowska

Załączniki:

1. Projekt Programu współpracy na 2017 r.-PDFSCAN_20160916144338.pdf (3,13MB)

2.PDFANKIETA KONSULTACJI.pdf (15,54KB)

                                                                                                    

 

                                                                                   

Opublikował(a): Barbara Jarmuszewska Data publikacji: 16-09-2016 14:01 Modyfikował(a): Barbara Jarmuszewska Data modyfikacji: 16-09-2016 14:13
Przewiń do góry