Menu pomocnicze
WIOSNA

Dnia 16 września br. została podpisana umowa na dostawę sprzętu rolniczego dla Zespołu Szkół Rolniczych w Namysłowie. Ze strony Powiatu umowy podpisali Andrzej Michta Starosta Namysłowski wraz z  Krzysztofem Żołnowskim Wicestarostą, firmę „Osadkowski S.A.” wyłonioną w wyniku przetargu reprezentował jej przedstawiciel Tomasz Maczaj.Wartość umowy to kwota 887 937, 00 zł.

Doposażenie namysłowskiego „Rolnika” w pomoce dydaktyczne jest możliwe, dzięki projektowi partnerskiemu pn. „Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach”, który współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WO na lata 2014-2020, działanie 10.4 Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej.

Cele projektu to unowocześnienie bazy kształcenia w kluczowych dla regionu branżach, koordynacja oferty kształcenia zawodowego dla lepszego dostosowania do potrzeb gospodarki oraz specjalizacje branżowe w powiecie. Wsparcie oprócz Zespołu Szkól Rolniczych otrzyma Zespół Szkół Mechanicznych. Łączna wartość projektu to kwota ponad 2 mln zł, wkład własny Powiatu to 300 tys. zł.

 To największa inwestycja w sprzęt dydaktyczny w historii powiatu namysłowskiego oraz szkół zawodowych, których organem prowadzącym jest Starostwo. Na początku września ruszyła seria przetargów, z których sukcesywnie są wybierani dostawcy sprzętu dla wspomnianych szkół. Umowa z firmą ”Osadkowski S.A.” była pierwszą z kilku, które w najbliższym czasie zostaną podpisane z firmami wyłonionymi w drodze przetargu. Uczniowie na zakupionym sprzęcie będą mogli uczyć się w grudniu br.

Umowa między firmą Osadkowski a Starostwem Powiatowym 004.jpeg

image1.jpeg

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 - 2020

Opublikował(a): Barbara Jarmuszewska Data publikacji: 16-09-2016 10:50 Modyfikował(a): Barbara Jarmuszewska Data modyfikacji: 16-09-2016 11:45
Przewiń do góry