Menu pomocnicze
WIOSNA

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 - 2020

bez tytułu.jpeg

Tytuł projektu:

Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach

Nr umowy:

6/2015/RPO 10.4

Wartość:

Wartość całkowita:

Kwota
dotacji:

Wkład
 własny Powiatu Namysłowskiego:

 

2 219 686,04

1 886 733,13

332 952,91

Okres realizacji projektu:

czerwiec 2016-grudzień 2016

Cele projektu:

  • unowocześnienie bazy kształcenia praktycznego, w kluczowych dla regionu branżach,

  • koordynacja oferty kształcenia zawodowego, dla lepszego dostosowania do potrzeb gospodarki,

  • specjalizacje branżowe w powiecie

Rzeczowy zakres projektu:

2 szkoły objęte wsparciem- Zespół Szkół Rolniczych oraz Zespół Szkół Mechanicznych
Wsparcie dotyczyć będzie doposażenia pracowni zawodowych, kształcenia praktycznego oraz ośrodka egzaminacyjnego. W Zespole Szkół Rolniczych doposażone zostaną pracownie w branży rolno-spożywczej a w Zespole Szkół Mechanicznych pracownie w branży transport i logistyka.

Szerszych informacji nt. projektu udziela:

Anna Wołoszczuk

Stanowisko:

Telefon:

E-mail:

Fax:

Inspektor ds. koordynacji projektów i promocji

077 4103 695

wew.207

anna.woloszczuk@namyslow.pl

077 4103 922

Opublikował(a): Bartosz Podgórski Data publikacji: 26-08-2016 10:27
Przewiń do góry