Wersja dla słabowidzących
Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -

Porozumienie na rzecz wspólnej realizacji projektu

     Dnia 23 sierpnia br. zostało podpisane porozumienie pomiędzy Powiatem Namysłowskim, jako liderem projektu a Partnerami: gminami - Wilków, Domaszowice, Świerczów oraz Parafiami z terenu tych gmin w sprawie przygotowania projektu z zakresu dziedzictwa kulturowego na terenie Powiatu Namysłowskiego.

   Głównym celem projektu jest ochrona dziedzictwa kulturowego, podwyższenie standardu technicznego obiektów cennych pod względem historycznym, zwłaszcza w zakresie zapobiegania zagrożeniom mogącym spowodować uszczerbek dla wartości zabytków czy przeciwdziałaniu kradzieży, renowacja i restauracja najcenniejszych obiektów, a także promowanie zasobów kulturowych poprzez udostępnianie informacji o nich przy pomocy np. aplikacji mobilnych.

   Obecnie prace wchodzą w etap największej intensyfikacji, ponieważ Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020 ogłosiła- na początek października tego roku – nabór wniosków dla poddziałania 5.3.1 Dziedzictwo kulturowe i kultura.

Aktualnie opracowywany jest wniosek aplikacyjny z wszystkimi niezbędnymi załącznikami.

Pełna lista uczestników projektu:

Lider Projektu:

Powiat Namysłowski

Partnerzy projektu:

Gmina Wilków

Gmina Domaszowice

Gmina Świerczów

Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia NMP – Włochy

Parafia Rzymskokatolicka p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa – Świerczów

Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia NMP – Biestrzykowice

Parafia Rzymskokatolicka p.w. Oczyszczenia NMP – Bukowie

Parafia Rzymskokatolicka p.w. Najświętszej Maryi Panny i św. Marcina - Strzelce

11.jpeg

2.jpeg

3.jpeg