Menu pomocnicze
WIOSNA

20 maja br. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Namysłowie odbyły się Powiatowe Obchody Dnia Strażaka. Program uroczystości obejmował na wstępie mszę św. w kościele parafialnym w Namysłowie. Podczas części oficjalnej na placu Komendy w trakcie uroczystego apelu wręczono awanse, odznaczenia i wyróżnienia oraz złożono podziękowania strażakom za ich służbę.

Powiatowe Obchody Dnia Strażaka 2016 089.jpeg

Andrzej Michta Starosta Namysłowski w czasie swojego przemówienia skierował do strażaków następujące słowa:

(...) Praca na rzecz lokalnej społeczności, ratowanie życia, zdrowia i mienia ludzkiego oraz gotowość do niesienia pomocy innym to zadania, które wpisane są w Waszą strażacką służbę. Na co dzień realizujecie hasło „Bogu na chwałę -ludziom na ratunek” wyznaczając tym samym społeczną    i zawodową rolę Waszej służby. Bo przecież praca strażaka to nie tylko niesienie pomocy drugiemu człowiekowi to także dobrze spełniony obowiązek wobec społeczeństwa. Świadomie podejmowane przez Was ryzyko oraz profesjonalizm w czasie akcji ratowniczo-gaśniczych zasługuje na najwyższy szacunek. Dowodem Waszego uznania są dzisiejsze awanse i odznaczenia. Wszystkim odznaczonym strażakom gratuluje.

Drodzy druhowie My mieszkańcy powiatu czujemy się bezpieczni, bo wiemy, że czuwacie. Z okazji Waszego święta pragnę złożyć najserdeczniejsze życzenia z podziękowaniami za trud i poświęcenie ponoszone przy realizowaniu obowiązków strażaka . Oby szczęście Was nigdy nie opuszczało, a służba była bezpieczna. Życzę również wielu sukcesów, zrealizowania zawodowych aspiracji oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym. Niech św. Florian patron strażaków zawsze czuwa nad Wami, abyście w pełnym zdrowiu powracali do swych domów. Ze strażackim pozdrowieniem –Szczęść Boże!


Jak co roku Dzień Strażaka był okazją nadania odznaczeń, awansów i wyróżnień.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej nadał: Medal Srebrny za Długoletnią Służbę mł. bryg. Andrzejowi Prokopowi, st. kpt. Danielowi Simlatowi i st. ogn. Robertowi Świerczyńskiemu, Medal Brązowy Za Długoletnią Służbę mł. bryg. Radosławowi Kilanowi.

Minister Spraw Wewnętrznych odznaczył brązową odznaką „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej” kpt. Tadeusza Kmieć, kpt. Radosława Matysika i asp. Przemysława Rysę.

Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP Województwa Opolskiego nadało Złoty Medal za Zasługi dla Pożarnictwa mł. asp. Andrzejowi Wrzesińskiemu, Brązowy Medal za Zasługi dla Pożarnictwa st. sekc. Rafałowi Panfilowi.

Dyplom Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej za wzorową postawę i wysokie osiągnięcia w realizacji zadań służbowych otrzymał st. ogn. Robert Świerczyński.

Stopień młodszego brygadiera otrzymał Andrzej Prokop, stopień starszego kapitana otrzymali Daniel Simlat i Adrian Wilczyński, stopień kapitana otrzymali Tadeusz Kmieć, Radosław Matysik i Krzysztof Grzyb, stopień aspiranta otrzymał Sławomir Ciąglewicz, stopień starszego ogniomistrza otrzymał Wojciech Szyporta, stopień ogniomistrza otrzymali Mirosław Król, Tomasz Przysiężny i Bartłomiej Merkel, stopień starszego sekcyjnego otrzymali Krystian Juzwiszyn, Krzysztof Duraj i Paweł Nartowski, stopień sekcyjnego otrzymała Agnieszka Szewczyk, stopień starszego strażaka otrzymali Mateusz Królikowski, Kamil Hołub i Marcin Dyczko.

Powiatowe Obchody Dnia Strażaka 2016 131.jpeg                      Powiatowe Obchody Dnia Strażaka 2016 099.jpeg

 

Powiatowe Obchody Dnia Strażaka 2016 082.jpeg                   Powiatowe Obchody Dnia Strażaka 2016 139.jpeg

W uroczystości z okazji Dnia Strażaka udział wzięli: poczty sztandarowe OSP reprezentujące gminy z terenu powiatu namysłowskiego, Zastępca Opolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP st. bryg. Witold Trojnar, Starosta Namysłowski Andrzej Michta, Sekretarz Powiatu Alina Białas, Skarbnik Powiatu Katarzyna Parzonka, Członkowie  Zarządu Powiatu Krzysztof Żołnowski i Piotr Lechowicz, Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Sławomir Hinborch, Burmistrz Namysłowa Julian Kruszyński, Wiceburmistrzowie Namysłowa Artur Włodarczyk i Rafał Nowowiejski, Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Namysłowie Lucyna Medyk, wójtowie gmin: Pokój- Barbara Zając, Świerczów - Andrzej Gosławski, członkowie OSP, przedstawiciele zarządów oddziałów gminnych i powiatowego Związku OSP RP i inni goście oraz emeryci i strażacy tut. Komendy.

 Na podstawie informacji własnych i otrzymanych z KP PSP w Namysłowie

 

Opublikował(a): Barbara Jarmuszewska Data publikacji: 23-05-2016 10:42 Modyfikował(a): Barbara Jarmuszewska Data modyfikacji: 22-06-2016 09:03
Przewiń do góry