Menu pomocnicze
WIOSNA

   W Dzienniku Ustaw z 2015r. pod pozycją 1923 opublikowana została ustawa z dnia 25 września 2015r. o zmianie ustawy – Prawo o stowarzyszeniach oraz niektórych innych ustaw. Część zmian weszła już w grudniu 2015r., jednak najważniejsze zmiany zaczną obowiązywać od 20 maja 2016r. Poniżej przedstawiam terminarz wprowadzania nowelizacji Prawa o stowarzyszeniach:

 1. 04 grudnia 2015r. – t.j. 14 dni od dnia ogłoszenia  - obowiązuje art. 4 pkt 1  i 2 dot. zwolnienia z opłat za zamieszczenie w Monitorze Sądowym   i Gospodarczym  ogłoszeń:
  • o wszczęciu postępowania o rozwiązanie podmiotu wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego;
  • o rozwiązaniu podmiotu wpisanego do KRS bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego i jego wykreśleniu z Rejestru.
 2. 20 maja 2016r. – t.j. 6 m miesięcy od dnia ogłoszenia – wchodzą w życie wszystkie zapisy ustawy, z wyłączeniem tych, które mają inną datę wejścia   w życie. Oznacza to, że od 20 maja 2016r. zaczną obowiązywać m.in.:
  • ułatwienia w rejestracji stowarzyszeń (mniejsza liczba osób potrzebnych do założenia stowarzyszenia – minimum 7 osób);
  • zmiany w zakresie nadzoru nad stowarzyszeniami (brak nadzoru na etapie zakładania stowarzyszeń, co wpłynie na szybszą rejestracje stowarzyszeń w KRS);
  • nie będzie obowiązku powoływania komitetu założycielskiego – od razu można powołać zarząd stowarzyszenia;
  • będzie można zatrudniać członków w stowarzyszeniu;
  • możliwe będzie wypłacanie wynagrodzenia dla zarządu;
  • nowy kształt stowarzyszeń zwykłych – będą one mogły we własnym imieniu nabywać prawa, zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywane. Będą mogły także ubiegać się o dotację, rejestrować status OPP a w związku z tym uzyskiwać 1 %, powoływać zarządy i organy kontroli wewnętrznej.
 3. 01 stycznia 2017r. – wchodzą w życie zapisy tych artykułów ustawy, które wprowadzają procedurę przekształcania się stowarzyszeń zwykłych  w stowarzyszenia rejestrowe (rejestrowane w KRS).
 4. do 20 maja 2018r. – t.j. 24 miesiące od dnia wejścia w życie ustawy -  stowarzyszenia mają czas, aby dostosować się do zapisów znowelizowanej ustawy - Prawo o stowarzyszeniach. Dostosowanie dotyczy dwóch grup:
 • stowarzyszeń, które chcą lub muszą dokonać zmian w swoich statutach (np. określić zasady rozwiązywania oddziałów stowarzyszenia lub opłacania pracy  członków zarządu stowarzyszenia),
 • stowarzyszeń zwykłych, które działały przed wejściem w życie nowych przepisów, t.j. przed 20 maja 2016r. Stowarzyszenia te (zwykłe) muszą uzyskać nowy wpis do prowadzonej przez organ nadzoru ewidencji stowarzyszeń zwykłych. W przypadku nie uzyskania takiego wpisu do dnia 20 maja 2018r. - zostaną one rozwiązane z mocy prawa.

Poniżej link do ustawy:

1. Dz.U.z 2015 poz.1923 - http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150001923

2. Dz. U. z 2015 poz. 1393 -http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150001393

                                                                      

Opracowała: Halina Dzidowska Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obywatelskich

Opublikował(a): Barbara Jarmuszewska Data publikacji: 16-05-2016 11:19
Przewiń do góry