Menu pomocnicze
WIOSNA

W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców Komendant Powiatowy Policji w Namysłowie mł. insp. Zbigniew Dychus oraz Starosta Namysłowski Andrzej Michta zorganizowali debatę społeczną. Zaproszeni goście i mieszkańcy powiatu mieli okazję do wyrażenia własnych opinii, co do bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów, a także wypracowania rozwiązań mających istotne znaczenie w zakresie poprawy infrastruktury drogowej.

8 kwietnia w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Namysłowie odbyła się debata społeczna na temat bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego, jej organizatorami byli: Komendant Powiatowy Policji w Namysłowie mł. insp. Zbigniew Dychus oraz Starosta Namysłowski Andrzej Michta.W spotkaniu uczestniczyła kadra kierownicza Komendy Powiatowej Policji w Namysłowie,  zaproszeni goście oraz mieszkańcy naszego powiatu. W debacie uczestniczyli również Specjaliści ds. Drogownictwa Starostwa Powiatowego oraz Urzędu Gminy Namysłów.Po oficjalnym rozpoczęciu spotkania Naczelnik Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego z Komendy Powiatowej Policji w Namysłowie nadkom. Paweł Szlufarski omówił analizę bezpieczeństwa w ruchu drogowym w powiecie namysłowskim oraz przedstawił działania ukierunkowane na bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów. W swojej prezentacji Naczelnik przedstawił zdjęcia ze zdarzeń drogowych do jakich doszło w ostatnim okresie czasu na terenie powiatu namysłowskiego.Następnie Kierownik Ogniwa Ruchu Drogowego mł.asp.Grzegorz Horwat omówił istotne zmiany jakie zostały zawarte w Kodeksie Drogowym w ostatnim okresie czasu. Wskazując na obowiązujące zarówno pieszych jak i rowerzystów przepisy RD wskazał na najczęściej występujące przyczyny zdarzeń drogowych jakie miały miejsce na terenie naszego powiatu. Kierownik ORD przedstawił także policyjne działania profilaktyczne ukierunkowane na bezpieczeństwo niechronionych uczestników ruchu drogowego. Kolejno Starosta Namysłowski wraz z Naczelnikiem Wydziału Dróg omówili aktualny stan infrastruktury drogowej oraz planowane inwestycje Starostwa Powiatowego w Namysłowie w zakresie poprawy bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów na terenie powiatu. W tym samym temacie wypowiedział się również prelegent z Urzędu Gminy Namysłów, wskazując na planowane inwestycje omówił podjęte działania ukierunkowane na bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów z terenu miasta i Gminy Namysłów. Namysłowscy policjanci rozmawiali także o bezpieczeństwie seniorów, problematyce oszustw i wyłudzeń, kradzieży mieszkaniowych oraz o współpracy w ramach zapobiegania występującym zdarzeniom. Na zakończenie debaty w panelu dyskusyjnym podjęte zostały próby wypracowania wspólnych metod działania oraz przedsięwzięć zmierzających do ograniczenia występujących zagrożeń w ruchu drogowym a także zdiagnozowania potrzeb i oczekiwań społecznych w zakresie poprawy infrastruktury drogowej zapewniającej bezpieczeństwo zarówno w ruchu drogowym jak i w miejscu zamieszkania.

Wszyscy uczestnicy spotkania zostali również wyposażeni w zakupione przez Starostwo Powiatowe w Namysłowie elementy odblaskowe. Mamy nadzieję, iż wszyscy uczestnicy Debaty będą świecić również przykładem w zakresie stosowania elementów odblaskowych.

                   Debata policyjna 08.04.2016 008.jpeg      Debata policyjna 08.04.2016 031.jpeg

KPP Namysłów

Opublikował(a): Barbara Jarmuszewska Data publikacji: 11-04-2016 13:09 Modyfikował(a): Barbara Jarmuszewska Data modyfikacji: 11-04-2016 13:24
Przewiń do góry