Menu pomocnicze
WIOSNA

W dniu 15 lutego br. w Starostwie Powiatowym w  Namysłowie odbyło się pierwsze w tym roku posiedzenie  Rady Programowej Opolskiej Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy, której jednostką podległą w naszym mieście jest Środowiskowy Hufiec Pracy mieszczący się przy ulicy Pułaskiego. Wśród członków Rady znaleźli się m.in.: Violetta Porowska -Wicewojewoda Opolski, Renata Cygan - Wicedyrektor  Wojewódzkiego Urzędu Pracy  w Opolu, Arkadiusz Szymański - doradca Wojewody Opolskiego, Grażyna Dębicka – Ozorkiewicz - Dyrektor Biura Izby Rzemieślniczej w Opolu, Piotr Staszewski - Wiceprzewodniczący Zarządu Ogólnopolskiej Komisji Fryzjersko - Kosmetycznej Związku Rzemiosła Polskiego w Warszawie, profesor Agata Zagórowska z Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Opolskiego, Roland Fabianek -Wicestarosta Oleski, Katarzyna Czochara - poseł na Sejm RP, Bartłomiej Stawiarski – Wicestarosta Namysłowski, Barbara Zając – Wójt Gminy Pokój, Zbigniew Juzak – Dyrektor  Powiatowego Urzędu Pracy w Namysłowie, Karol Stróżyk - Dyrektor personalny Neapco, prof. dr hab. Zenon Jasiński z Uniwersytetu Opolskiego. Lokalnie zaproszenie do uczestnictwa w Radzie przyjęli Andrzej Michta- Starosta Namysłowski, Artur Włodarczyk- v-ce Burmistrz Namysłowa, Agata Olek- Kierownik Ośrodka Kuratorskiego Nr 2 przy Sądzie Rejonowym w Kluczborku, Bartosz Medyk- Dyrektor Zespołu Szkół Mechanicznych, Jacek Pietroszek – Dyrektor Zespołu Szkół Rolniczych, Dorota Surmańska – Dyrektor Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej,  Artur Matkowski- Dyrektor Gimnazjum Nr 2, Krzysztof Jankowiak- Komendant Straży Miejskiej, Krzysztof Gacek- Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej, Edward Adamczyk- Prezes Cechu Rzemiosł Różnych, Zbigniew Dychus-  Komendant Powiatowy Policji, Renata Żywina- Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Namysłowie. Posiedzenie zapoczątkowało cykl spotkań, które co kwartał będą się odbywały w województwie opolskim, aby pokazać specyfikę pracy jednostek Ochotniczych Hufców Pracy, a także różnorodne obszary działalności wymagające współdziałania i samorządowego wsparcia. W trakcie spotkania poruszone zostały kwestie współpracy OHP oraz jednostek samorządowych i organizacji pozarządowych działających  na rzecz młodzieży oraz przeciwdziałania bezrobociu i wykluczeniu społecznemu. Uczestnicy spotkania ponadto zapoznali się działalnością kształcenia i wychowania, rynku pracy oraz współpracy międzynarodowej. Swoje prezentacje w tym zakresie zaprezentowali: Malwina Jabłońska- Komendant Środowiskowego Hufca Pracy, Ewa Zajączkowska - Kierownik zespołu ds. kształcenia, wychowania, planowania i organizacji, Tomasz Górny - Dyrektor CEiPM w Opolu oraz Małgorzata Krawczyk - Kierownik zespołu ds. wdrażania programów europejskich i współpracy międzynarodowej. Pierwsze posiedzenie było szczególne, gdyż Wojewódzki Komendant OHP Pan Tomasz Szurmak wręczył powołania nowym członkom Wojewódzkiej Rady Programowej. Jednocześnie podkreślił wkład pracy byłych już członków Rady Programowej, dziękując za ich zaangażowanie, udzielone wsparcie oraz kształtowanie pozytywnego wizerunku Ochotniczych Hufców Pracy.
Członkowie Rady oraz przedstawiciele lokalnych władz samorządowych zadeklarowali niezbędne wsparcie dla inicjatyw podejmowanych przez Opolską WK OHP.

OHP 006.jpeg  rada 2.jpeg

Komendant ŚHP Namysłów

Malwina Jabłońska

Opublikował(a): Barbara Jarmuszewska Data publikacji: 04-04-2016 13:31 Modyfikował(a): Barbara Jarmuszewska Data modyfikacji: 04-04-2016 13:52
Przewiń do góry