Menu pomocnicze
WIOSNA

bez tytułu.jpeg

Do 22.12.2015 r.

Trwa nabór ofert do konkursu na realizację zadań publicznych na powierzenie realizacji w 2016 roku organizacjom pozarządowym i innym uprawnionym podmiotom zadań publicznych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, w tym prowadzenia placówek wsparcia dziennego http://www.opole.pl/konkurs-ofert-na-realizacje-zadan-z-zakresu-profilaktyki-i-rozwiazywania-problemow-alkoholowych-w-tym-prowadzenia-placowek-wsparcia-dziennego/.

Do 27.01.2016 r.

Trwa nabór ofert do konkursu na realizację zadań publicznych na powierzenie realizacji w 2016 roku organizacjom pozarządowym i innym uprawnionym podmiotom zadań publicznych z zakresu działań na rzecz osób niepełnosprawnych” i „działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym”.

http://www.opole.pl/konkurs-ofert-w-2016-roku-dzialania-na-rzecz-osob-niepelnosprawnych-i-dzialalnosc-na-rzecz-osob-w-wieku-emerytalnym/

Do 1.02.2016 r.

Trwa nabór ofert do konkursu na realizację zadań publicznych na powierzenie realizacji w 2016 roku organizacjom pozarządowym i innym uprawnionym podmiotom zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób . http://www.opole.pl/konkurs-ofert-2016-r-pomoc-spoleczna-w-tym-pomoc-rodzinom-i-osobom-w-trudnej-sytuacji-zyciowej-oraz-wyrownywanie-szans-tych-rodzin-i-osob/

Do 4.02.2016 r.

Trwa nabór ofert do konkursu na realizację zadań publicznych na powierzenie realizacji w 2016 roku organizacjom pozarządowym i innym uprawnionym podmiotom zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami   http://www.opole.pl/konkurs-ofert-2016-r-z-zakresu-dzialalnosci-na-rzecz-integracji-europejskiej-oraz-rozwijania-kontaktow-i-wspolpracy-miedzy-spoleczenstwami/

Do 8.02.2016 r.

Trwa nabór ofert do konkursu na realizację zadań publicznych na wsparcie lub powierzenie realizacji w 2016 roku organizacjom pozarządowym i innym uprawnionym podmiotom zadań publicznych z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego  http://www.opole.pl/konkurs-ofert-2016-r-z-zakresu-ekologii-i-ochrony-zwierzat-oraz-ochrony-dziedzictwa-przyrodniczego/

Do 19.02.2016 r.

Trwa nabór ofert do konkursu na realizację zadań publicznych na powierzenie realizacji w 2016 roku organizacjom pozarządowym i innym uprawnionym podmiotom zadań publicznych z zakresu zapobiegania próchnicy i chorobom dziąseł u dzieci w wieku przedszkolnym „Biały ząbek” http://www.opole.pl/konkurs-ofert-2016-r-program-zapobiegania-prochnicy-i-chorobom-dziasel-u-dzieci-w-wieku-przedszkolnym-bialy-zabek/

Do 22.02.2016 r.

Trwa nabór ofert do konkursu na realizację zadań publicznych na powierzenie realizacji w 2016 roku organizacjom pozarządowym i innym uprawnionym podmiotom zadań publicznych z zakresu działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości http://www.opole.pl/ogloszenie-konkursowe-z-zakresu-dzialalnosci-wspomagajacej-rozwoj-gospodarczy-w-tym-rozwoj-przedsiebiorczosci/

Do 22.02.2016 r.

Trwa nabór ofert do konkursu na realizację zadań publicznych na powierzenie realizacji w 2016 roku organizacjom pozarządowym i innym uprawnionym podmiotom zadań publicznych z zakresu porządku i bezpieczeństwa publicznego http://www.opole.pl/ogloszenie-konkursowe-z-zakresu-porzadku-i-bezpieczenstwa-publicznego/

 

Opublikował(a): Barbara Jarmuszewska Data publikacji: 10-12-2015 13:01 Modyfikował(a): Barbara Jarmuszewska Data modyfikacji: 10-12-2015 13:17
Przewiń do góry